Lansare sesiuni de finantare pentru Măsurile M02/2B EURI “Sprijinirea tinerilor fermieri și a fermelor mici” și M03/2C “Drumuri forestiere și agricole”

În data de 27.02.2023 vor fi lansate sesiunile de finanțare pentru măsurile M02/2B EURI “Sprijinirea tinerilor fermieri și a fermelor mici și M03/2C “Drumuri forestiere și agricole”.

Documentațile necesare pentru realizarea Cererilor de finanțare pot fi consultate in sesiunea Măsuri de finanțare 2014-2020.

Măsura M02/2B EURI “Sprijinirea tinerilor fermieri și a fermelor mici.

Data lansării apelului de selecție: 27.02.2023

Data limită de depunere a proiectelor: 10.04.2023

 

Măsura M03/2C “Drumuri forestiere și agricole.

Data lansării apelului de selecție: 27.02.2023

Data limită de depunere a proiectelor: 10.04.2023

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Mărginimea Sibiului din localitatea Rășinari, strada Copăcele, nr. 189, de luni până vineri în intevalul orar 09:00-14:00.