M01-2A Infiintarea si modernizarea exploatatii agricole si unitati de procesare

SESIUNEA 2/ 2018 – documente publicate in data de 15.10.2018 

Fisa Masurii M01-2A Infiintarea si modernizarea exploatatii agricole si unitati de procesare –

Ghidul Solicitantului -publicat in data de 15.10.2018


  • Anexe M01-2A – Investitii in exploatatii agricole

 

Anexa 1 Cerere de finantare – publicata in data de 15.10.2018 

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Model _MEMORIUL_JUSTIFICATIV

Anexa_3_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_semnificative

Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane_(ZM)

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa_5_Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola_

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

ANEXA_8_Codul_de_bune_practici_agricole_dec_2016

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile

 Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

ANEXA_13_Lista_UAT_din_arealul_de_implementare_al_ITI

Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

Anexa 15 Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare


  • Anexe M01-2A – Investitii in exploatatii pomicole

Anexa 1 – Cerere de finantare – publicata in data de 15.10.2018

Anexa_2_STUDIU_DE_FEZABILITATE_HG28_2008

Anexa_2_Studiu_de_fezabilitate_HG907

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Model _MEMORIUL_JUSTIFICATIV

Anexa_3_Liste_UAT_ANC

Anexa_4_Anexa_1_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene

Anexa_5_Model_Contract_finantare

Anexa_7_areale_STP

Anexa_8_Lista_actelor_normative_utile

Anexa_9_Specificatii_Tehnice__Costuri_standard

 Anexa_10_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_PNDR2020

Anexa_11_Lista_UAT-ITI

Anexa_la_Contractul_de_finantare_DECLARATIE_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

Continut_PROIECT_cadru_infiintare_plantatie

Valori_costuri_standard_si_contributie_in_natura

Anexa 15 Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare


Anexe M01-2A – Investitii in procesarea si marketingul produselor agricole

Anexa 1 Cerere de finantare – publicata in data de 15.10.2018

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B_

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C_

Anexa_2a__Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_

Anexa_2b_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_si_anexele_aferente

Model _MEMORIUL_JUSTIFICATIV

Anexa_3_-_Lista__UAT_din_zonele_montane

Anexa_4_-_Anexa_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_

Anexa_5_-_Sinteza_potential_prelucrare_produse_agricole

Anexa_6_-_Contract_de_finantareAnexa_8_-Acte_normative_utile

Anexa_9__-Lista_UAT_din_Zone_cu_Constrangeri_Specifice

Anexa_10_-_Lista_UAT_din__Zone_cu_Constrângeri_Semnificative

Anexa_11_Declaratie_privind_FIRMA_IN_DIFICULTATE

Anexa_12_-_Intructiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale

Anexa 13_Angajament_pe_proprie_răspundere_privind_utilizarea_cofinanţării

ANEXA Lista_UAT_din_zona_în_care_se_implementează_Intrumentul_Teritorial_Integr Potential_prelucrare_produse_agricole

Anexa 15 Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare


Anexe M01-2A – Investitii in procesarea si marketingul produselor pomicole

 

Anexa 1 – Cerere de finantare – publicata in data de 15.10.2018

Anexa_2.2_SF_42a_HG907 Anexa_2_-_SF_HG28

Anexa_2_-Studiu_de_fezabiltate_-_Anexa_B_Anexa_2_-Studiu_de_fezabiltate_-_Anexa_C_

Model _MEMORIUL_JUSTIFICATIV

Anexa_3_-_Anexa_1_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene

Anexa_4_Contract_de_Finantare

Anexa_6_-_Areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol

Anexa_7_-_Acte_normative_utile

Anexa_8_Lista_localitatilor_HNV_

Anexa_9_-_Declaratie_neincadrare_in_categoria_in_firme_in_dificultate_

Anexa_10_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_in_accesarea_PNDR_2014-2020

Anexa_11_Lista_UAT_din_zona_în_care_se_implementează_Intrumentul_Teritorial_Integrat_(ITI)

Anexa 15 Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare
SESIUNEA 1/ 2018

Fisa Masurii M01-2A Infiintarea si modernizarea exploatatii agricole si unitati de procesare

Ghidul Solicitantului


Anexe M01-2A – Investitii in exploatatii agricole

Anexa 1- Cerere de finantare

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_3_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_semnificative

Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane_(ZM)

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa_5_Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola_

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

ANEXA_8_Codul_de_bune_practici_agricole_dec_2016

Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile

 Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

ANEXA_13_Lista_UAT_din_arealul_de_implementare_al_ITI

Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

Anexa 15 Fisa de evaluare a criterilor de confomitate si metodologia de verificare

 


Anexe M01-2A – Investitii in exploatatii pomicole

Anexa 1 – Cerere de finantare

Anexa_2_STUDIU_DE_FEZABILITATE_HG28_2008

Anexa_2_Studiu_de_fezabilitate_HG907

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_3_Liste_UAT_ANC

Anexa_4_Anexa_1_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene

Anexa_5_Model_Contract_finantare

Anexa_7_areale_STP

Anexa_8_Lista_actelor_normative_utile

Anexa_9_Specificatii_Tehnice__Costuri_standard

 Anexa_10_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_PNDR2020

Anexa_11_Lista_UAT-ITI

Anexa_la_Contractul_de_finantare_DECLARATIE_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

Continut_PROIECT_cadru_infiintare_plantatie

Valori_costuri_standard_si_contributie_in_natura

Anexa 15 Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare


Anexe M01-2A – Investitii in procesarea si marketingul produselor agricole

Anexa 1 Cerere de finantare

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B_

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C_

Anexa_2a__Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_

Anexa_2b_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_si_anexele_aferente

Anexa_3_-_Lista__UAT_din_zonele_montane

Anexa_4_-_Anexa_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_

Anexa_5_-_Sinteza_potential_prelucrare_produse_agricole

Anexa_6_-_Contract_de_finantare

Anexa_8_-Acte_normative_utile

Anexa_9__-Lista_UAT_din_Zone_cu_Constrangeri_Specifice

Anexa_10_-_Lista_UAT_din__Zone_cu_Constrângeri_Semnificative

Anexa_11_Declaratie_privind_FIRMA_IN_DIFICULTATE

Anexa_12_-_Intructiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale

Anexa 13_Angajament_pe_proprie_răspundere_privind_utilizarea_cofinanţării

ANEXA 14_Lista_UAT_din_zona_în_care_se_implementează_Intrumentul_Teritorial_Integr Potential_prelucrare_produse_agricole

Anexa 15 Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare

 


Anexe M01-2A – Investitii in procesarea si marketingul produselor pomicole

Cerere de finantare

Anexa_2.2_SF_42a_HG907 Anexa_2_-_SF_HG28

Anexa_2_-Studiu_de_fezabiltate_-_Anexa_B_

Anexa_2_-Studiu_de_fezabiltate_-_Anexa_C_

Anexa_3_-_Anexa_1_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene

Anexa_4_Contract_de_Finantare

Anexa_6_-_Areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol

Anexa_7_-_Acte_normative_utile

Anexa_8_Lista_localitatilor_HNV_

Anexa_9_-_Declaratie_neincadrare_in_categoria_in_firme_in_dificultate_

Anexa_10_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_in_accesarea_PNDR_2014-2020

Anexa_11_Lista_UAT_din_zona_în_care_se_implementează_Intrumentul_Teritorial_Integrat_(ITI)

Anexa 15 Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare


DOCUMENTE COMUNE

Anexa 16. Componenta Comitetul de selectie

Anexa 17. Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 18. Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 19. Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 20. Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 21. Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare