M02 2B Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici

ANUL 2023

Fisa Masurii M02 2B Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Măsura M02/2B EURI Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici publicat in 16.02.2023

SPRIJINIREA TINERILOR FERMIERI

Anexa 1 – Cerere de finantare publicata in data de 16.02.2023

Anexa 2 Plan de Afaceri

Anexa 3 Model Contract de finantare

Anexa 4 Lista UAT din zonele montane

Anexa 6 – Metodologie Studiu potential agricol site 2017 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare   

                 – Potential productie vegetala

                 – Potential productie zootehnica

Anexa 7 LEGISLATIE

Anexa 8 – Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017

                  – Codul_bunelor_practici_agricole

Anexa 9 OUG nr.3 2015 aprobare scheme plati 2015 2020

Anexa 10 areale Subprogramul Tematic Pomicol

 Anexa 11 OMADR nr. 397 2003 pentru a podgorii si centre viticole

Anexa 12 ORDIN nr. 247 2012 pentru aprobarea listei DOC si IG

Anexa 13 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 15 Lista UAT din zonele normale

Anexa 16 Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale

Anexa 17 Lista UAT ITI

Anexa 18  Coeficienti_Productie_Standard_2013_aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018

Anexa 23 Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 24 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 25 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare

Anexa 26 Ghid platforme individuale

 

SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

Anexa 1  Cerere de finantare publicata in data de 16.02.2023

Anexa 3 Planul de afaceri 2017

Anexa 4 Decizia de finantare

Anexa 5 Coeficienti_Productie_Standard_2013_aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018

Anexa 6 areale STP

Anexa 7 ordin nr. 397-2003

Anexa 8 ordin 247-2012

Anexa 9 Codul bunelor practici agricole

Anexa 10 calculator Cod Bune Practici Agricole

Anexa 11 – Metodologie Studiu potential agricol

                   – Potential productie vegetala

                   – Potential productie zootehnica

Anexa 12 Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 13 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 Lista UAT din zonele normale

Anexa 15 Lista UAT din zonele montane

Anexa 16 Lista UAT din zonele cu constrangeri specifice

Anexa 17 Lista UAT din zonele cu constrangeri semnificative

Anexa 18 Lista UAT ITI

Anexa 19 Instructiuni evitare conditii artif

Anexa 23 Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 24 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 25 Fisa de evaluare a criterilor de selectie si metodologia de verificare

Anexa 26 Ghid depozitare gunoi de grajd

 

ANEXE COMUNE

Anexa 20 – Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa  21 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa  23 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

 

 

 


ANUL 2018

Fisa Masurii M02 2B Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici

GHIDUL SOLICITANTULUI 

SPRIJINIREA TINERILOR FERMIERI

Anexa 1 – Cerere de finantare

Anexa 2 Plan de Afaceri 

Anexa 3 Model Contract de finantare

Anexa 4 Lista UAT din zonele montane

Anexa 6 – Metodologie Studiu potential agricol site 2017 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare   

                 – Potential productie vegetala

                 – Potential productie zootehnica

Anexa 7 LEGISLATIE

Anexa 8 – Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017

                  – Codul_bunelor_practici_agricole

Anexa 9 OUG nr.3 2015 aprobare scheme plati 2015 2020

Anexa 10 areale Subprogramul Tematic Pomicol

 Anexa 11 OMADR nr. 397 2003 pentru a podgorii si centre viticole

Anexa 12 ORDIN nr. 247 2012 pentru aprobarea listei DOC si IG

Anexa 13 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 15 Lista UAT din zonele normale

Anexa 16 Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale

Anexa 17 Lista UAT ITI

Anexa 18  Coeficienti_Productie_Standard_2013_aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018

Anexa 23 Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 24 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 25 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare

SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

Anexa 1  Cerere de finantare

Anexa 3 Planul de afaceri 2017

Anexa 4 Decizia de finantare

Anexa 5 Coeficienti_Productie_Standard_2013_aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018

Anexa 6 areale STP

Anexa 7 ordin nr. 397-2003

Anexa 8 ordin 247-2012

Anexa 9 Codul bunelor practici agricole

Anexa 10 calculator Cod Bune Practici Agricole

Anexa 11 – Metodologie Studiu potential agricol

                   – Potential productie vegetala

                   – Potential productie zootehnica

Anexa 12 Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 13 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 Lista UAT din zonele normale

Anexa 15 Lista UAT din zonele montane

Anexa 16 Lista UAT din zonele cu constrangeri specifice

Anexa 17 Lista UAT din zonele cu constrangeri semnificative

Anexa 18 Lista UAT ITI

Anexa 19 Instructiuni evitare conditii artif

Anexa 23 Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 24 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 25 Fisa de evaluare a criterilor de selectie si metodologia de verificare

ANEXE COMUNE

Anexa 20 – Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa  21 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa  23 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de ContestatiiANUL 2017

FISA MASURII M02_2B

GHIDUL SOLICITANTULUI – publicat in data de 09.08.2017

  • SPRIJIN TINERILOR FERMIERI

Anexa 1 Cerere de finantare

Anexa 2 Plan de Afaceri 

Anexa 3 Model Contract de finantare

Anexa 4 Lista UAT din zonele montane

Anexa 6 – Metodologie Studiu potential agricol site 2017 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare   

                 – Potential productie vegetala

                 – Potential productie zootehnica

Anexa 7 LEGISLATIE

Anexa 8 – Calculator Cod Bune Practici Agricole 2017

                  – Codul_bunelor_practici_agricole

Anexa 9 OUG nr.3 2015 aprobare scheme plati 2015 2020

Anexa 10 areale Subprogramul Tematic Pomicol

 Anexa 11 OMADR nr. 397 2003 pentru a podgorii si centre viticole

Anexa 12 ORDIN nr. 247 2012 pentru aprobarea listei DOC si IG

Anexa 13 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 15 Lista UAT din zonele normale

Anexa 16 Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale

Anexa 17 Lista UAT ITI

Anexa 18 Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal zootehnie 2017

Anexa 23 Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 24 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 25 Fisa de evaluare a criterilor de selectie si metodologia de verificare


  • DEZVOLTAREA FERMELOR MICI

Anexa 1 Cerere de finantare

Anexa 3 Planul de afaceri 2017

Anexa 4 Decizia de finantare

Anexa 5 Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal zootehnie 2017

Anexa 6 areale STP

Anexa 7 ordin nr. 397-2003

Anexa 8 ordin 247-2012

Anexa 9 Codul bunelor practici agricole

Anexa 10 calculator Cod Bune Practici Agricole

Anexa 11 – Metodologie Studiu potential agricol

                   – Potential productie vegetala

                   – Potential productie zootehnica

Anexa 12 Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 13 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 Lista UAT din zonele normale

Anexa 15 Lista UAT din zonele montane

Anexa 16 Lista UAT din zonele cu constrangeri specifice

Anexa 17 Lista UAT din zonele cu constrangeri semnificative

Anexa 18 Lista UAT ITI

Anexa 19 Instructiuni evitare conditii artif

Anexa 23 Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 24 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 25 Fisa de evaluare a criterilor de selectie si metodologia de verificare


ANEXE COMUNE

Anexa 20 – Declarație către GAL privind raportarea plăților effectuate de AFIR

Anexa  21 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa  22 Componenta Comitetul de selectie

Anexa  23 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii