M03-2C Drumuri agricole si forestiere

Anul 2023

  Cerere de finantare 4.3 pentru GAL drum forestier 13.02 (5) (458,0 KiB, 81 hits)

  Cerere de finantare 4.3 pentru GAL drum gricol 13.02 (5) (441,8 KiB, 96 hits)

Ghidul Masurii M03-2Cpublicat in 16.02.2023


Drumuri agricole

Anexa 2 SF DALI în conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 

Anexa 2 SF DALI conf HG 28 din 2008 

Anexa 3 Model Contract de finantare 

Anexa 11 – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare

Anexa 12Fișa de verificare a eligibilității și metodologia de verificare

Anexa 13Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare


Drumuri forestiere  

Anexa 2 – SF DALI în conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 

Anexa 2 – SF DALI conf HG 28 din 2008

Anexa 3 – Contract de finantare

Anexa 5 – Declaratie neincadrare in categoria intreprindere in dificultate

Anexa 6 – Declaratie respectarea regulii cumul ajutoare stat

Anexa 11 – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare

Anexa 12Fișa de verificare a eligibilității și metodologia de verificare

Anexa 13Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare

ANEXE COMUNE

Anexa 4 – Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 7 –Fisa Masurii M03-2C Drumuri agricole si forestiere

Anexa 8– Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 9 –Componenta Comitetul de selectie

Anexa 10 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

 


 

Ghidul Masurii M03-2Cpublicat in 14.07.2017


Drumuri agricole

Anexa 1 – Cerere de Finanțare pentru Măsura 03/2C

Anexa 2 SF DALI în conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 

Anexa 2 SF DALI conf HG 28 din 2008 

Anexa 3 Model Contract de finantare 

Anexa 11 – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare

Anexa 12 – Fișa de verificare a eligibilității și metodologia de verificare

Anexa 13 – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare


Drumuri forestiere  

Anexa 1 – Cerere de Finanțare pentru Măsura 03/2C

Anexa 2 – SF DALI în conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 

Anexa 2 – SF DALI conf HG 28 din 2008

Anexa 3 – Contract de finantare

Anexa 5 – Declaratie neincadrare in categoria intreprindere in dificultate

Anexa 6 – Declaratie respectarea regulii cumul ajutoare stat

Anexa 11 – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare

Anexa 12 – Fișa de verificare a eligibilității și metodologia de verificare

Anexa 13 – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare

ANEXE COMUNE

Anexa 4 – Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 7 –Fisa Masurii M03-2C Drumuri agricole si forestiere

Anexa 8– Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 9 –Componenta Comitetul de selectie

Anexa 10 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii