M03-2C Drumuri agricole si forestiere

Ghidul Masurii M03-2Cpublicat in 14.07.2017


Drumuri agricole

Anexa 1 – Cerere de Finanțare pentru Măsura 03/2C

Anexa 2 SF DALI în conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 

Anexa 2 SF DALI conf HG 28 din 2008 

Anexa 3 Model Contract de finantare 

Anexa 11 – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare

Anexa 12 – Fișa de verificare a eligibilității și metodologia de verificare

Anexa 13 – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare


Drumuri forestiere  

Anexa 1 – Cerere de Finanțare pentru Măsura 03/2C

Anexa 2 – SF DALI în conformitate cu HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 

Anexa 2 – SF DALI conf HG 28 din 2008

Anexa 3 – Contract de finantare

Anexa 5 – Declaratie neincadrare in categoria intreprindere in dificultate

Anexa 6 – Declaratie respectarea regulii cumul ajutoare stat

Anexa 11 – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare

Anexa 12 – Fișa de verificare a eligibilității și metodologia de verificare

Anexa 13 – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare

ANEXE COMUNE

Anexa 4 – Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 7 –Fisa Masurii M03-2C Drumuri agricole si forestiere

Anexa 8– Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 9 –Componenta Comitetul de selectie

Anexa 10 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii