M05-3A Promovare forme asociative

SESIUNEA 3/2021


Ghidul solicitantului publicat în data de 19.04.2021

Anexa 1  Cererile de finanțare pentru Măsura 05/3A servicii publicata în data de 19.04.2021

Cerere de finantare M05-3A pentru investitii publicată în data de 19.04.2021

Anexa 3 Fisa Masurii din SDL

Anexa 4 Model plan marketing

Anexa 5 Acord de cooperare pentru constituire parteneriat

Anexa 6 Declaratia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate

Anexa 7 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 8 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 9 Componenta Comitetul de selectie

Anexa 10 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 11 Fișa de verificare a conformității publicată în data de 19.04.2021

Metodologie verificare conformitate

Anexa 12 Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate și metodologia de verificare – servicii, publicată în data de 19.04.2021

Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate și metodologia de verificare – investitii, publicată în data de 19.04.2021

Anexa 13 Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare, publicată în data de 19.04.2021

Metodologie verificare selectie

Anexa 14 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

SESIUNEA 2/2020


Ghidul solicitantului publicat în data de 18.11.2020

Anexa 1 Cererile de finanțare pentru Măsura 05/3A servicii publicat în data de 18.11.2020

Cerere de finantare M05-3A pentru investitii publicată în data de 18.11.2020

Anexa 3 Fisa Masurii din SDL

Anexa 4 Model plan marketing

Anexa 5 Acord de cooperare pentru constituire parteneriat

Anexa 6  Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 7  Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 8  Componenta Comitetul de selectie

Anexa 9  Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 10 Fișa de verificare a conformității publicată în data de 18.11.2020

Metodologie verificare conformitate

Anexa 11 Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate și metodologia de verificare – servicii, publicată în data de 18.11.2020

Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate și metodologia de verificare – investitii, publicată în data de 18.11.2020

Anexa 12 Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare, publicată în data de 18.11.2020

Metodologie verificare selectie

Anexa 13 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

SESIUNEA 1/2020


Ghidul solicitantului publicat in 01.09.2020

Anexa 1  Cererile de finanțare pentru Măsura 05/3A servcii

Cerere de finantare M05-3A pentru investitii

Anexa 3  Fisa Masurii din SDL

Anexa 4  Model plan marketing

Anexa 5  Acord de cooperare pentru constituire parteneriat

Anexa 6  Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 7  Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 8  Componenta Comitetul de selectie

Anexa 9  Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 10  Fișa de verificare a conformității

Metodologie verificare conformitate

Anexa 11  Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate și metodologia de verificare – investitii

Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate și metodologia de verificare – servicii

Anexa 12 Fișa de evaluare a criteriilor de selecție și metodologia de verificare

Anexa 13 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal