M06-6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole

M06-6A EURI Sesiunea 2 2023 – Documente publicate in data de 27.09.2023


Ghidul solicitantului – M06-6A EURI – publicat in data de 27.09.2023

Anexa 1 Cererea de finanțare – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 2 Planul de afaceri – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 3 Contractul de finanțare  – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 4 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR  – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 5 Fişa Masurii 06/6A EURI – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere  – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 10 Componenta Comitetul de selectie – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 11 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 13 Lista Arii natural protejate – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 14 Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal  – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 15 Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 16 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 17 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare – publicata in data de 27.09.2023

 

 

M06-6A Sesiunea 4 2023 – Documente publicate in data de 27.09.2023


Ghidul solicitantului – M06-6A – publicat in data de 27.09.2023

Anexa 1 Cererea de finanțare – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 2 Planul de afaceri – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 3 Contractul de finanțare  – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 4 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR  – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 5 Fişa Masurii 06/6A – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere  – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 10 Componenta Comitetul de selectie – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 11 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 13 Lista Arii natural protejate – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 14 Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal  – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 15 Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 16 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare – publicata in data de 27.09.2023

Anexa 17 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare – publicata in data de 27.09.2023

 

M06-6A EURI Sesiunea 1 2023 – Documente publicate in data de 13.04.2023


Ghidul solicitantului – M06-6A EURI – publicat in data de 13.04.2023

Anexa 1 Cererea de finanțare – publicata in data de 13.04.2023

Anexa 2 Planul de afaceri – publicata in data de 13.04.2023

Anexa 3 Contractul de finanțare  – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 4 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR  – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 5 Fişa Masurii 06/6A EURI – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere  – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 10 Componenta Comitetul de selectie – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 11 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 13 Tabel SO – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 14 Lista Arii natural protejate – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 15 Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal  – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 16 Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 17 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare – publicata in data de 14.03.2023

Anexa 18 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare – publicata in data de 14.03.2023

 

 

 

Sesiunea 3 2023 – documente publicate in data de 23.03.2023


Ghidul solicitantului – M06-6A – publicat in data de 23.03.2023

Anexa 1 Cererea de finanțare – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 2 Planul de afaceri – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 3 Contractul de finanțare  – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 4 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR  – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 5 Fişa Masurii 06/6A – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere  – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 10 Componenta Comitetul de selectie – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 11 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 13 Tabel SO – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 14 Lista Arii natural protejate – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 15 Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal  – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 16 Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 17 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare – publicata in data de 23.03.2023

Anexa 18 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare – publicata in data de 23.03.2023

 

Sesiunea 2 2021 – documente publicate in data de 21.10.2021


Ghidul solicitantului – M06-6A – publicat in data de 21.10.2021

Anexa 1 Cererea de finanțare – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 2 Planul de afaceri – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 3 Contractul de finanțare  – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 4 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR  – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 5 Fişa Masurii 06/6A – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere  – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 10 Componenta Comitetul de selectie – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 11 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 13 Tabel SO – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 14 Lista Arii natural protejate – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 15 Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal  – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 16 Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 17 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare – publicata in data de 21.10.2021

Anexa 18 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare – publicata in data de 21.10.2021

 

Sesiunea 1 2017


GHID FORFETAR NONAGRICOL 

Anexa 1 -Cerere de Finantare M06 6A

Anexa 2 Model Plan de Afaceri M06-6A

Anexa 3 -Contract de Finantare M06-6A

Anexa 4 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 5 Fisa Masurii:M06-6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 10 Componenta Comitetul de selectie

Anexa 11 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 13 Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 14 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 15 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare