M07-6A Afaceri rurale non-agricole din SDL SESIUNEA 3/ 2018 – documente publicate in data de 15.10.2018 

Fisa Masurii: M07-6A Afaceri rurale non-agricole din SDL

Ghidul Solicitantului – publicat in data de 15.10.2018

Anexa 1 Cerere de finantare

Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG28

Memoriu justificativ

Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907

Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C

Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3  Model Contract de Finantare

Fisa Masurii: M07-6A Afaceri rurale non-agricole din SDL

Anexa 5.13 Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile 1

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 10 Componenta Comitetul de selectie

Anexa 11 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 13 Fisa de evaluare a criteriilor de conformitate

Anexa 14 Fisa de verificare criterii de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 15 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare

Anexa 16 – Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Declaratie mentenanta

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personalSESIUNEA  NR. 2 – 2018

Ghidul Masurii M07-6A 

Anexa 1 Cerere de finantare

Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG28

Memoriu justificativ

Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907

Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C

Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3  Model Contract de Finantare

Fisa Masurii: M07-6A Afaceri rurale non-agricole din SDL

Anexa 5.13 Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile 1

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 10 Componenta Comitetul de selectie

Anexa 11 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 13 Fisa de evaluare a criteriilor de conformitate

Anexa 14 Fisa de verificare criterii de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 15 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare

Anexa 16 – Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Declaratie mentenantaSESIUNEA  NR. 1 – 2017

Ghidul Masurii M07-6A– publicat in 21.07.2017

Anexa 1 Cerere de Finantare

Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG28

–  Model Memoriu justificativ beneficiarii publici

Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907

Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C

Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3 – Model Contract de Finantare

Anexa 4: Fisa Masurii: M07-6A Afaceri rurale non-agricole din SDL

Anexa 5.13 Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 10 Componenta Comitetul de selectie

Anexa 11 Regulament de organizare si functionare a comitetului de selectie a proiectelor și a Comisiei de Contestații

Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 13 – Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 14 – Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 15 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare

Anexa 16 – Declarație către GAL privind raportarea plăților effectuate de AFIR