M08-6B Imbunatatirea infrastructurii si a servicilor pentru populatie

Anul 2023 sesiunea 3

Ghidul Solicitantului: M08-6B – Imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor pentru populatie – publicat la data de 19.04.2023

Anexa 1:Cerere de finantare publicata in data de 19.04.2023

                  – Cerere de Finantare proiect sevicii publicata in data de 19.04.2023

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate publicata in data de 19.04.2023

                  – Model Memoriu justificativ beneficiarii publici publicata in data de 19.04.2023

Anexa 3 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR publicata in data de 19.04.2023

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal publicata in data de 19.04.2023

Anexa 4 – Recomandari analiza cost beneficiu publicata in data de 19.04.2023

Anexa 5 – Contract de Finantare publicata in data de 19.04.2023

Anexa 6 – Fisa Masurii: M08-6B Imbunatatirea infrastructurii si a servicilor pentru populatie publicata in data de 19.04.2023

Anexa 7 – Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect publicata in data de 19.04.2023

Anexa 8Procedura de evaluare si selectie a proiectelor publicata in data de 19.04.2023

Anexa 9Componenta Comitetul de selectie publicata in data de 19.04.2023

Anexa 10Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii publicata in data de 19.04.2023

Anexa 11 -Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare publicata in data de 19.04.2023

Anexa 12Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare publicata in data de 19.04.2023

Anexa 13Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare publicata in data de 19.04.2023

Anexa 14 – Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in „Intreprindere in dificultate” publicata in data de 19.04.2023

 

 


Anul 2023 sesiunea 2

Ghidul Solicitantului: M08-6B – Imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor pentru populatie – publicat la data de 02.01.2023

Anexa 1:Cerere de finantare

                  – Cerere de Finantare proiect sevicii

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate

                  – Model Memoriu justificativ beneficiarii publici

Anexa 3 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 4 – Recomandari analiza cost beneficiu

Anexa 5 – Contract de Finantare

Anexa 6 – Fisa Masurii: M08-6B Imbunatatirea infrastructurii si a servicilor pentru populatie

Anexa 7 – Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect

Anexa 8Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 9Componenta Comitetul de selectie

Anexa 10Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 11 -Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 12Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 13Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare

Anexa 14 – Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in „Intreprindere in dificultate”

 

Anul 2017

Ghidul Solicitantului: M08-6B – Imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor pentru populatie – publicat la data de 14.06.2017

Anexa 1:Cerere de finantare

                  – Cerere de Finantare proiect sevicii

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate

                  – Model Memoriu justificativ beneficiarii publici

Anexa 3 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 4 – Recomandari analiza cost beneficiu

Anexa 5 – Contract de Finantare

Anexa 6 – Fisa Masurii: M08-6B Imbunatatirea infrastructurii si a servicilor pentru populatie

Anexa 7 – Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect

Anexa 8 – Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 9 – Componenta Comitetul de selectie

Anexa 10 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 11 -Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare

Anexa 12 – Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 13 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare