M09-6B Conservarea si promovarea patrimoniului

SESIUNEA 3/2023

Ghidul Solicitantului publicat in data de 02.01.2023

Anexa 1  – Cerere de finantare pentru proiecte de investitii

Cerere de finantare pentru proiecte de servicii

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate

                  Memoriu Justificativ beneficiarii publici

Anexa 3 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu

Anexa 5 Contract de Finantare

Anexa 6 Rezultate finale recensamant populatie 2011

Anexa 7 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 8 Fisa Masurii M09-6B

Anexa 9 Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect

Anexa 10 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 11 Model declaratie propria raspundere

Anexa 12 Componenta Comitetul de selectie

Anexa 13 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 14 Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare

Anexa 15 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare proiecte investitii

Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare proiecte servicii

Anexa 16 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare

Anexa 17 Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in „Intreprindere in dificultate”

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

SESIUNEA 1/2019

Ghidul Solicitantului

Anexa 1  – Cerere de finantare pentru proiecte de investitii

Cerere de finantare pentru proiecte de servicii

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate

                  Memoriu Justificativ beneficiarii publici

Anexa 3 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu

Anexa 5 Contract de Finantare

Anexa 6 Rezultate finale recensamant populatie 2011

Anexa 7 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 8 Fisa Masurii M09-6B

Anexa 9 Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect

Anexa 1Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 11 Model declaratie propria raspundere

Anexa 12 Componenta Comitetul de selectie

Anexa 13 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 14 Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare

Anexa 15 Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 16  Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare

Anexa 17  Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter presonalSESIUNEA 1/2018


Ghidul Solicitantului


Anexa 1Cerere de finantare pentru proiecte de investitii

                    Cerere de finantare pentru proiecte de servicii

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate

                  Memoriu Justificativ beneficiarii publici

Anexa 3 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu

Anexa 5 Contract de Finantare

Anexa 6 Rezultate finale recensamant populatie 2011

Anexa 7 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 8 M09-6B Conservarea si promovarea patrimoniului

Anexa 9 Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect

Anexa 1Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 11 Model declaratie propria raspundere

Anexa 12 Componenta Comitetul de selectie

Anexa 13 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 14  Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare

Anexa 15. Fisa de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de verificare

Anexa 16. Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologie de verificare

Anexa 17 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal