M10-6B Investitii in infrastructura sociala si pentru incluziunea minoritatilor

SESIUNEA 3/2023


Ghidul Solicitantului – publicat in data de 10.11.2023

Anexa 1 – Cerere de finantare pentru proiecte de investitii – publicata in data de 10.11.2023

Cerere de finantare pentru proiecte de servicii – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 3 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 5 Contract de Finantare – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 6 M10-6B Investitii in infrastructura sociala si pentru incluziunea minoritatilor – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011 – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 8 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 9 Model Hotarare Consiliu Local privind implementarea proiectului – publicata in data de 10.11.2023

Memoriu Justificativ beneficiarii publici – publicat in data de 10.11.2023

Anexa 10 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 11 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 12 Componenta Comitetul de selectie – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 13 Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 14. Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate si metodologie de verificare – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 15. Fisa de evaluare a criterilor de selectie si metodologia de verificare – publicata in data de 10.11.2023

Anexa 16 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal – publicata in data de 10.11.2023

 

SESIUNEA 2/2022


Ghidul Solicitantului – publicat in data de 08.04.2022


Anexa 1 – Cerere de finantare pentru proiecte de investitii – publicata in data de 08.04.2022

Cerere de finantare pentru proiecte de servicii – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 3 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 5 Contract de Finantare – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 6 M10-6B Investitii in infrastructura sociala si pentru incluziunea minoritatilor – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011 – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 8 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 9 Model Hotarare Consiliu Local privind implementarea proiectului – publicata in data de 08.04.2022

Memoriu Justificativ beneficiarii publici – publicat in data de 08.04.2022

Anexa 10 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 11 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 12 Componenta Comitetul de selectie – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 13 Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 14. Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate si metodologie de verificare – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 15. Fisa de evaluare a criterilor de selectie si metodologia de verificare – publicata in data de 08.04.2022

Anexa 16 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal – publicata in data de 08.04.2022

 

 

SESIUNEA 1/2018


Ghidul Solicitantului


Anexa 1 – Cerere de finantare pentru proiecte de investitii

  Cerere de finantare pentru proiecte de servicii

Anexa 2 Studiu de Fezabilitate

Anexa 3 Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu

Anexa 5 Contract de Finantare

Anexa 6 M10-6B Investitii in infrastructura sociala si pentru incluziunea minoritatilor

Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011

Anexa 8 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 9 Model Hotarare Consiliu Local privind implementarea proiectului

Memoriu Justificativ beneficiarii publici

Anexa 10 Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comitetului de Contestatii

Anexa 11 Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Anexa 12 Componenta Comitetul de selectie

Anexa 13 Fisa de evaluare a criterilor de conformitate si metodologia de verificare

Anexa 14. Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate si metodologie de verificare

Anexa 15. Fisa de evaluare a criterilor de selectie si metodologia de verificare

Anexa 16 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal