Instalarea tânărului fermier – Gligor I Ioan PFA

Ferma agricolă a domnului Gligor  I. Ioan aste amplasată în comuna Cristian, judeţul Sibiu. Prin proiect s-au realizat achizițiile propuse prin planul de afaceri: cumpărare teren, amenajare platformă de gunoi și participarea la un curs de informare privind managementul exploatației. L
Continue Reading →

Instalarea tânărului fermier – Foficaş Delia Paraschiva persoană fizică autorizată ca şef de exploataţie agricolă în sat Sadu, comuna Sadu, judeţul Sibiu

Tânărul fermier, a început procesul de instalare ca tânăr fermier prin înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului ca Persoana fizică Autorizată.  Fermierul a pregătit planul de afaceri pentru dezvoltarea activității în domeniul agricol pentru care solicit sprijin. Exploataţia deţ
Continue Reading →

Sprijin pentru dezvoltarea fermei mici – Luca Ion – fermier PFA

În cadrul proiectului s-a realizat continuarea dezvoltării şi creşterea fermei deţinută prin cumpărare de teren, construirea unei platforme pentru gestionarea gunoiului de grajd în conformitate cu cerințele legislative şi un curs de contabilitate primară.  Loc de implementare a proiec
Continue Reading →

Sprijin pentru dezvoltarea fermei apicole mici – Crişca Sorin Vasile PFA

Prin proiect s-a realizat continuarea dezvoltării și modernizării fermei deținute prin dotări și comercializarea producţiei proprii în procent de peste 20 %, din valoarea primei tranșe de sprijin, respectiv 1200 kg miere. Loc de implementare a proiectului: ORAȘ SĂLIŞTE,  SAT MAG  Buge
Continue Reading →

Sprijin pentru dezvoltarea fermei mici – Gligorea Laura PFA

În cadrul proiectului s-a realizat continuarea dezvoltării şi creşterea fermei deţinută prin cumpărare de teren, construirea platformei de gunoi şi curs de contabilitate primară.  Loc de implementare a proiectului: COMUNA  CRISTIAN  Buget: Valoare totală 15.000,00  euro, din care 15.0
Continue Reading →