Acțiuni comune pentru dezvoltarea zonelor cu tradiție din sudul Transilvaniei / MĂSURA 421- Implementarea proiectelor de cooperare

În cadrul acestui proiect de cooperare au fost organizate trei evenimente de cooperare, au fost tiparite materiale de promovare şi a fost organizat un curs de instruire. Proiectul a fost derulat în parteneriat cu alte două GAL-uri, GAL Microregiunea Valea Sâmbetei și GAL ATBN. Au part
Continue Reading →

Dotarea Căminul Cultural Şugag / MĂSURA 322-Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Prin acest proiect se doreşte dotarea căminului cultural cu două staţii de sonorizare, 30 buc. instrumente de suflat traditionale (fluiere) şi 132 buc. panouri fotografice. Dotarea Căminului Cultural este o operaţiune relevantă faţă de obiectivul specific al programului de finanţare d
Continue Reading →

Reţele hidroedilitare Strada Hoapei / MĂSURA 322-Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

În cadrul acestui proiect se va realiza extinderea reţelei de canalizare menajeră pe strada Hoapei din comuna Gura Rîului. Extinderea reţelei de canalizare menajeră va genera o creştere a gradului de confort şi de securitate sanitară pentru populaţie ceea ce reprezintă o premisă pentr
Continue Reading →

Amenajare spaţiu de joacă pentru copii, Comuna Poplaca, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

Proiectul vizează  realizarea unui spaţiu de joacă. Lucrările propuse pentru spaţiului de joacă sunt următoarele: lucrări de terasamente, împrejmuire, alei pietonale, mobilarea spaţiului de joacă cu echipamente de joacă şi evacuarea apelor de suprafaţă şi a infiltraţiilor. Prin implem
Continue Reading →

Dotarea Căminului Cultural Rășinari și Achiziţionarea şi dotarea de echipamente pentru serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Răşinari, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul acestui proiect se doreşte achiziţionarea unui utilaj şi a echipamentelor necesare pentru acesta în folosul serviciului public al comunei Răşinari pentru stingerea incendiilor. Obiectivul general al investiţiei îl reprezintă îmbunătăţirea accesului la servicile publice de ba
Continue Reading →

Dotare Cămin Cultural Sadu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

Proiectul propune dotarea căminului cultural Sadu în vederea creşterii capacităţii aşezământului cultural de a promova şi susţine păstrarea moştenirii culturale şi folclorice a comunei. Obiectivul general al investiţiei este creşterea accesului populaţiei din comună la servicii cultur
Continue Reading →

Modernizare drum agricol DE 2573, DE 2574 şi DE 2575 – Sălişte / MĂSURA 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

Modernizare drum agricol DE 2573, DE 2574 şi DE 2575 – Sălişte” Denumire beneficiar: Oraşul Sălişte Descriere : Prin modernizarea acestor drumuri agricole, se constituie o rută alternativă pentru preluarea traficului agricol de pe două drumuri principale. Zona agricolă deservită de ac
Continue Reading →

Achiziţie utilaj multifuncţional pentru serviciul de gospodărire comunală, apă şi canal Orlat / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul acestui proiect se propune achiziţia unui utilaj multifuncţional care va dota serviciul de gospodărire comunală al comunei Orlat. Se doreşte crearea unui serviciu de gospodărire comunală care va activa în sectorul întreţinerii şi îmbunătăţirii infrastructurii fizice d
Continue Reading →

Modernizare drum de exploatare Neague, Comuna Tilişca / MĂSURA 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

Modernizare drum de exploatare Neague, Comuna Tilişca” Denumire beneficiar: Oraşul Tilişca Descriere : Obiectivul proiectului este modernizarea unui drum de exploatare agricolă situat în zona de sud a localităţii. Drumul propus a fi reabilitat se află în extravilanul comunei Tilişca ş
Continue Reading →

Modernizare stradă în comuna Gura Râului, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul acestui proiect se va moderniza strada Calea Roşie din comuna Gura Rîului, Județul Sibiu, care are o lungime de 305 m. Investiţia este necesară pentru a facilita accesul riveranilor la proprietăţile din zonă cât şi a proprietarilor spre străzile adiacente.   Loc de impl
Continue Reading →