Extindere construcţie existentă cu schimbare de destinaţie din casă de locuit în pensiune agroturistică şi demolare anexe gospodăreşti

Prin proiect s-a realizat construirea unei pensiune agroturistice cu 8 camere de cazare. Dotările pensiunii sunt conform clasificării de minim 3 margarete. Obiectivul general este crearea unei capacităţi de cazare și îmbinarea activităților gospodărești cu serviciile turistice prin as
Continue Reading →

Modernizare fermă mixtă prin achiziţie de utilaje – Cinezan Lucian PFA

Solicitantul Cinezan Lucian PFA are o exploataţie de 11,63 ha. Activitatea exploataţiei se desfăşoară în comuna Orlat, sat Orlat la nr.868; Cinezan Lucian este înscris în nume propriu la APIA. Prin proiect s-a realizat modernizarea fermei mixte prin achiziții de utilaje agricole: trac
Continue Reading →

Modernizare fermă de ovine

Solicitantul SC BIO INVEST ŞUFANA SRL are o exploataţie de 225.028 ha.  Activitatea exploataţiei se desfăşoară în sat Dobârca, oraş Miercurea Sibiului, Județul Sibiu; Prin proiect s-au achizitionat următoarele utilaje agricole: greblă – adunătoare fân, tocător spini, remorcă transport
Continue Reading →

Modernizare fermă de ovine

Solicitantul ESOP PROD SRL are o exploataţie de 168.49 ha.  Activitatea exploataţiei se desfaşoară în localitatea Amnaş, oraş Sălişte, Judeţul Sibiu. În cadrul proiectului s-au achizitionat următoarele utilaje agricole: balotieră, greblă, cositoare, MIG (remorcă de împrăștiat gunoiul)
Continue Reading →

Înfiinţare pensiune agroturistică în comuna Orlat, judeţul Sibiu

Prin prezentul proiect de investiții s-a realizat construcția unei pensiuni agroturistice de 3 margarete în comuna Orlat, județul Sibiu, la standarde de calitate superioară. Capacitatea de cazare este de 8 camere duble.  Loc de implementare a proiectului: COMUNA ORLAT, JUDEȚUL SIBIU B
Continue Reading →

Modernizare drum de exploatare DE 1395 şi DE 1340

Prin proiect s-a realizat  modernizarea drumurilor de exploatare DE 1395 şi DE 1340 cu o lungime totală de 791, 20 ml. Modernizarea acestor drumuri va deservi locuitorii oraşului Miercurea Sibiului şi în special pe cei ce desfăşoară activităţi agricole în toată zona de nord a localită
Continue Reading →

Instalarea tânărului fermier – Gligor I Ioan PFA

Ferma agricolă a domnului Gligor  I. Ioan aste amplasată în comuna Cristian, judeţul Sibiu. Prin proiect s-au realizat achizițiile propuse prin planul de afaceri: cumpărare teren, amenajare platformă de gunoi și participarea la un curs de informare privind managementul exploatației. L
Continue Reading →

Instalarea tânărului fermier – Foficaş Delia Paraschiva persoană fizică autorizată ca şef de exploataţie agricolă în sat Sadu, comuna Sadu, judeţul Sibiu

Tânărul fermier, a început procesul de instalare ca tânăr fermier prin înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului ca Persoana fizică Autorizată.  Fermierul a pregătit planul de afaceri pentru dezvoltarea activității în domeniul agricol pentru care solicit sprijin. Exploataţia deţ
Continue Reading →

Modernizare drum de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097, DE 4021, oraş Sălişte

Prin proiect s-a realizat  modernizarea drumurilor de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097, DE 4021 pe o lungime totală de 332m. Racordarea corpului structurii rutiere, cu terenul adiacent, se face prin umpluturi cu pământ bun de fundare, compactat mechanic, de lăţimi variabile, cu pa
Continue Reading →

Renovare și dotare sediu primărie comuna Tilișca

Prin proiect s-a renovat și dotat sediul primăriei. Primăria deservește locuitorii comunei Tilișca, de aceea renovarea și dotarea acesteia este foarte importantă având un impact semnificativ asupra întregii populații a comunei. Renovarea s-a realizat prin: schimbarea ţiglei, extindere
Continue Reading →