Anul 2022

Anunturi achizitii 19.3

Anunt Achizitie Servicii de masa – catering – publicat in 19.08.2022

Anunt achizitie servicii de traducere si interpretat – publicat in 16.08.2022

Anunturi achizitii 19.4

ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE MASA – CATERING – publicat in 15.07.2022

ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE INTRETINERE IT 2022 – publicat in 10.05.2022

ANUNT ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE – publicat in 01.03.2022

ANUNT ACHIZITIE MOBILIER 2022 – publicat in 21.01.2022

ANUNT ACHIZITIE SSM, PSI 2022 – publicat in 19.01.2022

ANUNT ACHIZITIE PROMOVARE ALBA 2022 – publicat in 12.01.2022

ANUNT ACHIZITIE PROMOVARE SIBIU 2022 – publicat in 12.01.2022

ANUNT ACHIZITIE AUDIT 2022 – publicat in 10.01.2022