Beneficiar: COMUNA RĂȘINARI
Date:05 decembrie 2017

Achiziţie utilaj multifunctional

 Prin proiect, comuna Rășinari și-a propus să doteze Serviciul de Gospodărire Comunală Locală Răşinari cu un utilaj pentru crearea și dezvoltarea infrastructurii necesare serviciilor publice de bază oferite cetățenilor comunei astfel încât calitatea vieții locuitorilor să fie îmbunătățită prin crearea unui mediu întreținut, viabil și accesibil. Utilajul ce a fost achiziționat este un: utilaj multifuncţional în vederea unei bune administrări a domeniului public și privat de interes local de care beneficiază cei 5600 de locuitori. 

Loc de implementare a proiectului: COMUNA RĂȘINARI, JUDEȚUL SIBIU 

Buget: Valoare totală proiect 235.025,00  euro, din care 82.286 ,00 euro valoare nerambursabilă, contribuţia buget local 152.739,00 euro.

Durata proiectului: 24 luni

Data semnării contractului de finanţare: 5.12.2017

            Stadiu: Finalizat