Beneficiar:Comuna Rîu Sadului
Date:05 iunie 2013

Achiziţionare de utilaj şi echipamente pentru serviciul public, comuna Rîu Sadului, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

 

 

 

În cadrul proiectului se va achiziţiona un buldoexcavator care va fi folosit sub atenta îndrumare a primăriei comunei Râu Sadului, în scopul asigurării siguranţei şi protecţiei cetăţenilor şi a bunurilor materiale, individuale şi colective ale acestora împotriva efectelor dezastrelor naturale şi tehnologice din zonă. Obiectivul general al investiţiei îl reprezintă îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală din comuna Râu Sadului.

 

Loc de implementare a proiectului :

Comuna Rîu Sadului

 

Buget : valoare totală 89.916 euro, din  care 53.000 finanțare nerambursabilă

 

Durata proiectului: 18 luni

 

Data semnării contractului de finanțare : 05.06.2013

 

Stadiu : finalizat