Beneficiar:Comuna Gura Râului
Date:04 iunie 2013

Achiziţionarea de utilaj şi echipamente pentru serviciul public, Comuna Gura Râului Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

 

În cadrul proiectului s-a achiziţionat un buldoexcavator în scopul asigurării siguranţei şi protecţiei cetăţenilor şi a bunurilor materiale, individuale şi colective ale acestora împotriva efectelor dezastrelor naturale şi  tehnologice din zonă: refacerea obiectivelor afectate, săparea unor canale de scurgere a apelor provenite din inundaţii şi băltiri, refacerea căilor de comunicaţii şi a podurilor afectate, etc. În plus datorită stării drumurilor, accesul la serviciile socio-economice este unul dificil în special în perioadele dificile cu ploi sau înzăpeziri. Cei care resimt cel mai acut acest inconvenient sunt locuitorii comunei, în special bătrânii şi copii.

 

Loc de implementare a proiectului: comuna Gura Râului

 

Buget: valoare totală 93.248 euro, din care 53.000 finanțare nerambursabilă

 

Durata proiectului: 18 luni

 

Data semnării contractului de finanțare: 04.06.2013

 

Stadiu: finalizat