Beneficiar: COMUNA RÎU SADULUI
Date:05 decembrie 2017

Achiziționarea și dotarea de echipamente pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență, comuna Rîu Sadului, judeţul Sibiu

   Prin proiect, comuna Rîu Sadului și-a propus să doteze Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență cu un  utilaj pentru crearea și dezvoltarea infrastructurii necesare serviciilor publice de bază oferite cetățenilor comunei astfel încât calitatea vieții locuitorilor să fie îmbunătățită. Utilajul ce a fost achiziționat este: autospecială de pompieri și echipamente aferente pentru stingerea incendiilor. 

Loc de implementare a proiectului: COMUNA RÎU SADULUI, JUDEȚUL SIBIU

Buget: Valoare totală 102.894,00  euro, din care 82.286,00 euro valoare nerambursabilă, contribuţia buget local 20.608,00 euro.

Durata proiectului: 24 luni

Data semnării contractului de finanţare: 5.12.2017

            Stadiu: Finalizat