Beneficiar:Comuna Jina
Date:09 mai 2013

Achiziţionarea şi dotarea de echipamente, serviciul public pentru situaţii de urgenţă, Comuna Jina, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

 

Descriere : În cadrul acestui proiect se v-a achiziţiona o autospecială pentru prima intervenţie în caz de incendiu. La o analiză la nivelul comunei şi a comunităţii a nevoilor şi a constrângerilor, specific serviciilor sociale , justifică necesitatea achiziţionării de echipamente şi mijloace de intervenţie  pentru situaţii de urgenţă –incendii. În prezent comuna nu dispune de echipamente necesare pentru prevenirea sau înlăturarea incendiilor ce se află pe raza comunei atât intravilan cât şi extravilan. Comuna are nevoie de acest tip de echipament datorită poziţionarii acesteia (comună de munte), cu proprietăţi amplasate pe un relief de munte, cu grad de accesibilitate dificilă.

Loc de implementare a proiectului : comuna Jina

Buget : valoare totală 70.556 euro, din care 47.145 finanțare nerambursabilă

Durata proiectului:  18 luni

Data semnării contractului de finanțare: 09.05.2013

Stadiu : finalizat