Beneficiar:Comuna Poiana Sibiului
Date:11 iunie 2013

Achiziţionarea şi dotarea de echipamente serviciul public pentru situaţii de urgenţă, Comuna Poiana Sibiului, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul proiectului s-a achiziţionat o autospecială de prima intervenţie şi comandă care este strict necesară întregii comunităţi din Poiana Sibiului. Beneficiarul de pe urma proiectului este Serviciul de Intervenţii în Situaţii de Urgenţă al comunei Poiana Sibiului în subordinea căreia se află utilajul. Bunul care face obiectul achiziţiei este folosit, sub atenta îndrumare a primăriei comunei Poiana Sibiului,în scopul asigurării siguranţei şi protecţiei cetăţenilor şi a bunurilor materiale, individuale şi colective ale acestora împotriva efectelor dezastrelor naturale şi tehnologice din zona ce declanşează incendiu.

 

Loc de implementare a proiectului : comuna Poiana Sibiului

Buget : valoare totală 68.076 euro, din care 47.145 finanțare nerambursabilă

 

Durata proiectului : 18 luni

 

Data semnării contractului de finanțare : 11.06.2013

 

Stadiu : finalizat