Beneficiar:Comuna Răşinari
Date:03 iulie 2013

Amenajare parc în zona centrală, comuna Răşinari / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

 

 

În cadrul proiectului se va reabilita parcul central din Răşinari şi amenajarea peisagistică a acestuia. Obiectivul investiţiei are o formă planimetrică dreptunghiulară şi folosinţa ei  actuală este de parc. Parcul propus va avea un caracter bilateral: de odihnă şi de tranzit. Parcul va fi iluminat şi va cuprinde alei pietonale, spaţii verzi plantate cu vegetaţie joasă şi medie din flora autohtonă, bănci pentru odihnă, o fântână arteziană şi două statui.

Loc de implementare a proiectului: comuna Rășinari

Buget: valoare totală 91.037 euro, din care 53.000 finanțare nerambursabilă

Durata proiectului: 24 luni

Data semnării contractului de finanțare: 03.07.2013

Stadiu: în implementare