Beneficiar:Dănese Paraschiva, Întreprindere individuală
Date:24 iulie 2014

Danese Paraschiva – Tilișca / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

 

Solicitanta Dănese Paraschiva a preluat în 10.11.2013, de la mama sa, cu un efectiv de 425 ovine, ulterior, în 10.03.2014, 47 capete ovine fiind lipsa în teren din exploataţie. În 10.03.2014, solicitanta primeşte de la soţul său 80 de ovine şi 32,75 ha pajişti permanente din care 32,30 ha pajişti permanente şi 0,44 ha livadă tradiţională.

Exploataţia se află pe raza comunei Tilişca, a oraşului Sălişte, şi a oraşului Miercurea Sibiului, jud. Sibiu.

Doamna Dănese deţine în localitatea de reşedinţă un adăpost în suprafaţă de 129 mp şi, tot în localitate, mai deţine un saivan pe o suprafaţă de 116 mp, arendate de la soţ în anul 2014.

Obiectivul specific este creşterea veniturilor exploataţiei nou-înfiinţate, prin creşterea exploataţiei.

În anul 0, solicitanta deţine 32,74 ha pajişti permanente, suprafaţă pentru producerea fânurilor, iar porumbul necesar îl cumpără; deţine spaţiu de cazare a animalelor. Solicitanta deţine 458 capete ovine, din care 373 cap F de reproducţie, 85 cap alte categorii ovine din care 57 cap F sub un an şi 28 cap berbeci. În anul 0 exploataţia reprezintă 5,435 UDE sector vegetal, şi 15,719 UDE sector zootehnic, adică un total de 21,154 UDE. Creşterea preconizată în anul 3, este 5,435 UDE sector vegetal şi 19, 970 UDE sector zootehnic, adică un total de 25,405 UDE.

Solicitanta doreşte să achiziţioneze un tractor agricol şi o lampă solară

 

Loc de implementare a proiectului:comuna Tilișca, jud. Sibiu

 

Buget: valoare totală 40.000 euro

 

Durata proiectului: 36 luni

 

Data semnării contractului de finanțare: 24.07.2014

 

Stadiu: în implementare