Beneficiar:Comuna Răşinari
Date:14 noiembrie 2014

Dotarea Căminului Cultural Rășinari și Achiziţionarea şi dotarea de echipamente pentru serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Răşinari, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul acestui proiect se doreşte achiziţionarea unui utilaj şi a echipamentelor necesare pentru acesta în folosul serviciului public al comunei Răşinari pentru stingerea incendiilor. Obiectivul general al investiţiei îl reprezintă îmbunătăţirea accesului la servicile publice de bază pentru populaţia rurală din comuna Răşinari. Obiectivul specific este achiziţionarea de utilaje şi dotarea cu echipamente pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Răşinari. Comuna are nevoie de acest tip de echipament datorită poziţionării acesteia, cu proprietăţi amplasate pe un relief de munte, cu accese dificile şi a situării satului aparţinător Prislop, aflat la 4 km de comuna Răşinari cu o populaţie majoritar romă şi cu locuinţe cu un mare risc la incendii.

 

Loc de implementare a proiectului : comuna Rășinari

 

Buget : valoare totală 248.000 euro, din care 200.000  finanțare nerambursabilă

 

Durata proiectului : 8 luni

 

Data semnării contractului de finanțare : 14.11.2014

 

Stadiu : în implementare