Beneficiar:Comuna Şugag
Date:22 mai 2014

Extindere retele de apă potabilă şi apă uzată în comuna Şugag / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

Solicitant Comuna Şugag, judeţul Alba – cheltuieli eligibile nerambursabile 52.999 euro – În cadrul acestui proiect  se va realiza extinderea reţelelor de apă – canal, pe străzile pe care nu există. Obiectivul principal este asigurarea apei potabile şi a evacuării şi epurării apei uzate menajere în sistem centralizat pe tot teritoriul localităţii. Pentru execuţia reţelelor de canalizare se vor utiliza tuburi din PVC tip KGM având Dn 200 mm.

 

Loc de implementare a proiectului :

Comuna Șugag

 

Buget : valoare totală 65.631 euro, din care 52.999 finanțare nerambursabilă

 

Durata proiectului: 12 luni

 

Data semnării contractului de finanțare : 22.05.2014

 

Stadiul : în implementare