Beneficiar:Nistor Ilie
Date:12 noiembrie 2013

Ferma de animale a D-lui Nistor Ilie, sat Rod, loc.Tilișca / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Solicitantul Nistor Ilie, a dobândit îndeletnicirea în domeniul creşterii animalelor, în special a bovinelor, în cadrul fermei de animale a părinţilor săi, din loc. Rod, comuna Tilişca, jud. Sibiu.

La momentul actual, solicitantul deţine 21,18 ha teren agricol luat în arendă, o parte de la tatăl, o parte de la socrul său. De asemenea deţine 10 capete bovine provenite prin transfer de la tatăl său, iar restul achiziţionate prin cumpărare, precum şi 13 cap ovine, 7 găini şi 1 cap suină.

Exploataţia agricolă îşi desfăşoară activitatea bazată în special pe creşterea animalelor, cultura vegetală fiind reprezentată doar prin păşunile şi fâneţele unde pasc animalele şi de unde solicitantul îşi asigură o parte de bază furajeră.

La data instalării ca şi conducător al exploataţiei agricole, dimensiunea acesteia este de 10,49UDE iar după realizarea investiţiei va creşte cu 5,659 UDE şi va fi de 16,51 UDE. Creşterea se va realiza prin mărirea numărului de bovine pentru lapte cu încă 7.

Loc de implementare a proiectului: sat Rod, Localitate Tilișca

 

Buget: valoare totală 28.000

 

Durata proiectului:36 luni

 

Data semnării contractului de finanțare: 12.11.2013

 

Stadiu: în implementare