Beneficiar:Bolotă Maria
Date:16 septembrie 2013

Ferma de semi-subzistență a PF Bolotă Maria, comuna Orlat, Jud. Sibiu / MĂSURA 141 –Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Activitatea fermei doamnei Bolotă Maria, din loc. Orlat, jud. Sibiu, datează dinaintea depunerii acestui proiect, proprietatea sa fiind de 1071 mp pe care se află cladiri, anexe gospodărești și o gradină familială. La data depunerii proiectului, există 1 vacă de lapte, 1 bovină femelă (1-2 ani) și 50 oi femele pentru reproducere. Activitatea fermei este bazată pe creșterea animalelor.

Obiectivul este dezvoltarea activității comerciale agricole, având ca finalitate creșterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploatației agricole și creșterea cu minim 20% a producției agricole comercializate. Obiectivul va fi atins, profilând gospodăria pe creșterea ovinelor, astfel, la nivel zootehnic, folosind baza de reproducție existentă, în cel de-al treilea an ajungând la 2 vaci de lapte, 70 de mioare montate și 25 de miei. Mieii vor fii comercializați la viu, iar producția de lactate și derivate din lapte va fi comercializată, solicitantul având în vedere diversificarea pieței de desfacere, prin semnarea de contracte cu restaurante, grădinițe și spitale.”

Loc de implementare a proiectului: comuna Orlat

Buget: valoare totală 7.500 euro

Durata proiectului: 5 ani

Data semnării contractului de finanțare: 16.09.2013

Stadiu: în implementare