Beneficiar:Iamandi Vicențiu Iulian
Date:19 septembrie 2013

Ferma de semi-subzistență a PF Iamandi Vicențiu Iulian, Comuna Poplaca, Județul Sibiu / MĂSURA 141 –Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Activitatea domnului Iamandi Vicențiu-Iulian este apicultura, acesta deținând un număr de 30 de familii de albine exploatate în sistem convențional, staționar, având vatra stupinei în loc. Poplaca, jud. Sibiu, pe o suprafață de 1200 mp.

Obiectivul general al investiției îl constituie creșterea competitivității exploatației printr-o mai buna utilizare a factorilor de producție. Obiectivele economico-financiare sunt reducerea costurilor de producție, creșterea rentabilității economice a exploatației agricole și creșterea viabilității economice. Zona în care este amplasată ferma abundă în resurse melifere variate, asigurând din belșug hrana albinelor.

În primii 3 ani, solicitantul vizează creșterea numărului de familii de albine la 70, însemnând minim 3 UDE adăugate dimensiunii exploatației agricole, iar acesta achizitionează, în acest interval de timp, 40 de lazi, rame STAS, aparate pentru descăpăcit faguri, rame artificiale, echipament de lucru și o centrifugă performantă.

Solicitantul își propune implementarea unor inovații, în sensul extragerii propolisului și a veninului, pe lângă miere și ceară. Până la finalul celui de-al treilea an, producția comercializată de miere va crește cu minim 20%.

Loc de implementare a proiectului: comuna Poplaca

Buget: valoare totală 7.500 euro

Durata proiectului: 5 ani

Data semnării contractului de finanțare: 19.09.2013

Stadiu: în implementare