Beneficiar:Sterp Emilia
Date:05 septembrie 2013

Ferma de semi-subzistență a PF Sterp Emilia, comuna Jina, Județul Sibiu” / MĂSURA 141 –Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Activitatea în cadrul fermei de semi-subzistență aparținând doamnei Sterp Emilia, se desfășoară în gospodăria proprie, din loc. Jina, nr. 1200, jud. Sibiu. Solicitanta deține 0,07 ha fânețe naturale, iar în sectorul zootehnic, 12 capete suine din care 2 scroafe pentru reproducție și 10 porci din categoria alte porcine.

Obiectivul principal al investiției îl constituie creșterea numărului de animale, urmărind prin aceasta creșterea competitivității exploatației prin utilizarea mai bună a factorilor de producție, reducerea costurilor de producție și creșterea rentabilității. Acest obiectiv impune dezvoltarea fermei prin extinderea și modernizarea anexelor gospodărești, dotate cu echipamente noi, lucru realizat din surse proprii, prin exploatarea întregului potențial.

Solicitanta demarează proiectul în anul 0 cu 12 suine (2 scroafe pentru reproducție, 10 alte porcine), preconizând în anul 3, să dețină în fermă cel putin 52 capete suine (10 porcine sub 20 kg, 38 porcine alte categorii, 4 capete scroafe reproducție). În primul an se vor folosi bani proprii, urmând ca din anul 1 solicitanta să folosească bani din proiect, pentru întreținerea fânețelor și procurarea de furaje. Componenta inovativă a proiectului o constituie achiziționarea unui panou fotovoltanic pentru iluminarea grajdului.

Loc de implementare a proiectului: comuna Jina

Buget: valoare totală 7.500 euro

Durata proiectului: 5 ani

Data semnării contractului de finanțare: 05.09.2013

Stadiul: în implemenatare