Beneficiar:Scheau Dumitru-Cosmin, Întreprindere individuală
Date:16 decembrie 2013

Instalarea ca Șef de exploatație a solicitantului PF Scheau Dumitru-Cosmin, Comuna Cristian, Județul Sibiu / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Solicitantul Scheau Dumitru-Cosmin, a început activitatea, în cadrul exploatației mixte deţinute de tatăl său, Scheau Dumitru, din anul 2006, înregistrând-o la APIA în anul 2008. Din calculul UDE, în anul 2008 avea 3,492 UDE, în anul 2009, 3,46 UDE, în 2010, 3,445 UDE, 2011 – 3,614 UDE, 2012 – 3,677 UDE şi 2013 – 2,35 UDE. În anul 2013, solicitantul proiectului primeşte prin transfer total de explaotaţie de la tatăl său 18 bovine din care: 15 vaci cu lapte, 2 cap F sub un an, 1 cap F sub 2 ani, realizând astfel 13,728 UDE, astfel dimensiunea totală a exploataţiei în anul 0 fiind 16,082 UDE. Data instalării tânărului fermier este 30.05.2013, când acesta depăşeşte 6 UDE.

Conform registrului agricol, solicitantul deţine în proprietate 13,27 ha teren în arendă şi concesiune, 18 bovine. Deţine adăposturi: magazie, şură, coteţ.

Exploataţia se află în loc. Cristian, jud. Sibiu, în zona defavorizată 143487.

Obiectivul specific al exploataţiei, până în anul 3, este creşterea efectivului de vaci cu lapte.

Prin accesarea măsurii 112, solicitantul va primi suma de 40.000 euro, din care cel puţin 30% se va folosi pentru mopdernizarea exploataţiei (achiziţionare 1 tractor, 1 cositoare, 1 răcitor lapte, 1 mulgătoare, 1 greblă).

Loc de implementare a proiectului: comuna Cristian, jud. Sibiu

Buget: valoare totală 40.000 euro

Durata proiectului: 36 luni

Data semnării contractului de finanțare: 16.12.2013

Stadiu: în implementare