Beneficiar: Oraşul Sălişte
Date:23 aprilie 2018

Modernizare drum de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097, DE 4021, oraş Sălişte

Prin proiect s-a realizat  modernizarea drumurilor de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097, DE 4021 pe o lungime totală de 332m. Racordarea corpului structurii rutiere, cu terenul adiacent, se face prin umpluturi cu pământ bun de fundare, compactat mechanic, de lăţimi variabile, cu pantă de 1:10 către terenurile agricole, respectiv către şanţ.

Loc de implementare a proiectului: Oraşul Sălişte, Judeţul Sibiu 

Buget: Valoare totală a proiectului 87.749,98 euro , din care 87.749,98 euro valoare nerambursabilă.

Durata proiectului: 20 luni

Data semnării contractului de finanţare: 23.04.2018

            Stadiu: Finalizat