Beneficiar:Oraşul Tilişca
Date:04 noiembrie 2014

Modernizare drum de exploatare Neague, Comuna Tilişca / MĂSURA 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

Modernizare drum de exploatare Neague, Comuna Tilişca”

Denumire beneficiar:

Oraşul Tilişca

Descriere :

Obiectivul proiectului este modernizarea unui drum de exploatare agricolă situat în zona de sud a localităţii. Drumul propus a fi reabilitat se află în extravilanul comunei Tilişca şi permite accesul auto şi pietonal din comună în zona Balte – Neague, zonă în care sunt amplasate o serie de ferme de creştere a animalelor, păşuni, fâneţe, grădini şi livezi. Modernizarea acestui drum agricol se face pe o lungime de 2.087 ml.

Loc de implementare a proiectului :Comuna Tilișca

Buget: valoare totală 135.133 euro, din care 103.103 finanțare nerambursabilă

Durata proiectului: 11 luni

Data semnării contractului de finanțare: 04.11.2014

Stadiu: în implementare