Beneficiar:Comuna Gura Râului
Date:27 august 2014

Modernizare stradă în comuna Gura Râului, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul acestui proiect se va moderniza strada Calea Roşie din comuna Gura Rîului, Județul Sibiu, care are o lungime de 305 m. Investiţia este necesară pentru a facilita accesul riveranilor la proprietăţile din zonă cât şi a proprietarilor spre străzile adiacente.

 

Loc de implementare a proiectului :

Comuna Gura Râului

 

Buget : valoare totală 99.195 euro, din care 50.000 finanțare nerambursabilă

 

Durata proiectului: 13 luni

 

Data semnării contractului de finanțare : 27.08.2014

 

Stadiu : în implementare