Beneficiar:Comuna Poplaca
Date:29 mai 2013

Modernizare străzi, Comuna Poplaca, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

 

În cadrul proiectului se v-a moderniza 372 de metri din  Străzile Libertăţii şi Bisericii în scopul fluidizării circulaţiei. Străzile sunt principalele căi de acces din drumul judeţean spre zona din centrul comunei Poplaca, fiind calea de acces atât pentru riverani cât şi pentru proprietarii din zonele adiacente, de asemenea aceste două străzi fac parte dintr-un inel central al comunei.

 

Loc de implementare a proiectului: comuna Poplaca

 

Buget : valoare totală 238.897 euro, din care 53.000 finanțare nerambursabilă

 

Durata proiectului : 24 luni

 

Data semnării contractului de finanțare : 29.05.2013

 

Stadiu: în implementare