Beneficiar:Comuna Cristian
Date:04 iunie 2013

Reabilitare Strada III, Comuna Cristian, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

 

În cadrul proiectului  se propune utilizarea structurii rutiere existente prin îmbunătăţirea acesteia astfel: 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 20 cm împietruire existente, stabilizată cu ciment şi liant cu proprietatea de a reduce golurile şi de a mări capacitatea portantă. Având în vedere starea actuală a străzii şi a faptului că zona este foarte folosită, investiţia este necesară pentru a facilita accesul la proprietăţile din zonă şi spre străzile adiacente Structura rutieră actuală a străzii are infrastructura pe primul sector formată din umpluturi de piatră cu o grosime medie de 30 cm, iar pe ultimele II sectoare 5 cm pietriş şi bolovăniş compactat.

 

Loc de implementare a proiectului : comuna Cristian

 

Buget : valoare totală 99.318 euro, din care 53.000 finanțare nerambursabilă

 

Durata proiectului : 9 luni

Data semnării contractului de finanțare: 04.06.2013
Stadiu : finalizat