Beneficiar:Comuna Gura Râului
Date:27 februarie 2015

Reţele hidroedilitare Strada Hoapei

În cadrul acestui proiect se va realiza extinderea reţelei de canalizare menajeră pe strada Hoapei din comuna Gura Rîului. Extinderea reţelei de canalizare menajeră va genera o creştere a gradului de confort şi de securitate sanitară pentru populaţie ceea ce reprezintă o premisă pentru dezvoltarea economiei locale. Racordarea reţelei propuse se va realiza în căminele de racord ale reţelei de canalizare menajeră existente pe strada principală a localităţii.

 

Loc de implementare a proiectului: comuna Gura Râului

 

Buget: valoare totală 111.510 euro, din care 36.125 finanțare nerambursabilă

 

Durata proiectului:

 

Data semnării contractului de finanțare: 27.02.2015

 

Stadiu : în implementare