Beneficiar:Comuna Gura Râului
Date:27 februarie 2015

Reţele hidroedilitare Strada Hoapei / MĂSURA 322-Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

În cadrul acestui proiect se va realiza extinderea reţelei de canalizare menajeră pe strada Hoapei din comuna Gura Rîului. Extinderea reţelei de canalizare menajeră va genera o creştere a gradului de confort şi de securitate sanitară pentru populaţie ceea ce reprezintă o premisă pentru dezvoltarea economiei locale. Racordarea reţelei propuse se va realiza în căminele de racord ale reţelei de canalizare menajeră existente pe strada principală a localităţii.

 

Loc de implementare a proiectului: comuna Gura Râului

 

Buget: valoare totală 111.510 euro, din care 36.125 finanțare nerambursabilă

 

Durata proiectului:

 

Data semnării contractului de finanțare: 27.02.2015

 

Stadiu : în implementare