Beneficiar: COMUNA SADU
Date:07 decembrie 2017

Sistem de iluminat public inteligent, comuna Sadu, judetul Sibiu

Prin proiect s-a realizat montarea unui sitem de iluminat public intelligent. Investiția vizează pe de o parte îmbunătățirea calității sistemului de iluminat stradal pentru a corespunde normativelor în vigoare atât prin completarea acestuia, pe de altă parte scăderea consumului și a cheltuielilor cu energia electrică prin înlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu corpuri de iluminat cu sursă de tip LED. 

Loc de implementare a proiectului: COMUNA SADU, JUDEȚUL SIBIU 

Buget: Valoare totală 127.044,00 euro, din care 82.286,00  euro valoare nerambursabilă, contribuţia buget local 44.758,00 euro.

Durata proiectului: 16 luni

Data semnării contractului de finanţare: 7.12.2017

            Stadiu: Finalizat