Proiecte finantate 2007-2013

Modernizare fermă mixtă prin achiziţie de utilaje – Cinezan Lucian PFA

Solicitantul Cinezan Lucian PFA are o exploataţie de 11,63 ha. Activitatea exploataţiei se desfăşoar
DetaliiVisit Website

Modernizare fermă de ovine

Solicitantul SC BIO INVEST ŞUFANA SRL are o exploataţie de 225.028 ha.  Activitatea exploataţiei se
DetaliiVisit Website

Modernizare fermă de ovine

Solicitantul ESOP PROD SRL are o exploataţie de 168.49 ha.  Activitatea exploataţiei se desfaşoară î
DetaliiVisit Website

Înfiinţare pensiune agroturistică în comuna Orlat, judeţul Sibiu

Prin prezentul proiect de investiții s-a realizat construcția unei pensiuni agroturistice de 3 marga
DetaliiVisit Website

Modernizare drum de exploatare DE 1395 şi DE 1340

Prin proiect s-a realizat  modernizarea drumurilor de exploatare DE 1395 şi DE 1340 cu o lungime tot
DetaliiVisit Website

Instalarea tânărului fermier – Gligor I Ioan PFA

Ferma agricolă a domnului Gligor  I. Ioan aste amplasată în comuna Cristian, judeţul Sibiu. Prin pro
DetaliiVisit Website

Modernizare drum de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097, DE 4021, oraş Sălişte

Prin proiect s-a realizat  modernizarea drumurilor de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097, DE 4021
DetaliiVisit Website

Renovare și dotare sediu primărie comuna Tilișca

Prin proiect s-a renovat și dotat sediul primăriei. Primăria deservește locuitorii comunei Tilișca,
DetaliiVisit Website

Construire pensiune agroturistică, împrejmuire şi branşamente utilităţi

Prin proiect s-a realizat înfiinţarea unei pensiuni agroturistice cu facilitate de cazare pentru vac
DetaliiVisit Website

Construire agropensiune anexe amenajare parcare şi branşamente utilităţi

În cadrul acestui proiect s-a realizat înființarea unei pensiuni agroturistice conform codului CAEN
DetaliiVisit Website

Amenajare teren multifuncțional de sport și amenajarea tramei pietonale pe stradă Săliştei, în comuna Orlat, județul Sibiu

Pin proiect s-a realizat amenajarea unui teren multifuncțional de sport în comuna Orlat și amenajare
DetaliiVisit Website

Reabilitare sală de sport comuna Şugag

Prin proiect, comuna Şugag a reabilitat, extins și modernizat un corp de clădire aflat în incinta șc
DetaliiVisit Website

Achiziționare buldoexcavator, serviciul voluntar pentru situații de urgență, comuna Jina, judeţul Sibiu

Prin proiect, comuna Jina și-a propus să doteze Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență cu un 
DetaliiVisit Website

Sistem de iluminat public inteligent, comuna Sadu, judetul Sibiu

Prin proiect s-a realizat montarea unui sitem de iluminat public intelligent. Investiția vizează pe
DetaliiVisit Website

Modernizare stradă Mircea

Prin proiect s-a realizat  modernizarea străzii Mircea pe o lungime de 347m, ocupând o suprafață de
DetaliiVisit Website

Amenajare parc în centrul civic localitatea Poiana Sibiului, jud. Sibiu

Prin proiect s-a realizat amenajarea parcului din centrul civic al comunei Poiana Sibiului prin real
DetaliiVisit Website

Achiziționarea și dotarea de echipamente pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență, comuna Rîu Sadului, judeţul Sibiu

   Prin proiect, comuna Rîu Sadului și-a propus să doteze Serviciul Voluntar pentru Situații de Urge
DetaliiVisit Website

Achiziţie utilaj multifunctional

 Prin proiect, comuna Rășinari și-a propus să doteze Serviciul de Gospodărire Comunală Locală Răşina
DetaliiVisit Website

Achiziționarea și dotarea de echipamente pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență, din comuna Gura Râului, judetul Sibiu

Prin proiect, comuna Gura Râului și-a propus să doteze Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
DetaliiVisit Website

Construire pensiune agroturistică în comuna Gura Râului

Prin proiect s-a realizat înființarea unei pensiuni agroturistice, cu respectarea arhitecturii local
DetaliiVisit Website

Transformare imobil din casă de locuit în pensiune agroturistică Iulia

Prin proiect se dorește transformarea imobilului din satul Rod, nr. 21 din casă de locuit în Pensiun
DetaliiVisit Website

Extindere şi schimbare de destinaţie din casă în agropensiune

Prin proiect s-a realizat schimbarea destinaţiei şi recompartimentarea clădirii deținute de societat
DetaliiVisit Website

Schimbare de destinaţie din casă de locuit în agropensiune

Oprean Mirela Persoană Fizica Autorizată s-a înființaț în anul 2017 pentru a desfășura activitate ag
DetaliiVisit Website

Sprijin pentru dezvoltarea fermei mici – Luca Ion – fermier PFA

În cadrul proiectului s-a realizat continuarea dezvoltării şi creşterea fermei deţinută prin cumpăra
DetaliiVisit Website

Sprijin pentru dezvoltarea fermei apicole mici – Crişca Sorin Vasile PFA

Prin proiect s-a realizat continuarea dezvoltării și modernizării fermei deținute prin dotări și com
DetaliiVisit Website

Sprijin pentru dezvoltarea fermei mici – Gligorea Laura PFA

În cadrul proiectului s-a realizat continuarea dezvoltării şi creşterea fermei deţinută prin cumpăra
DetaliiVisit Website

Danese Paraschiva – Tilișca / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Instalarea ca ,,Șef de exploatație,, a solicitantului PF Danese Paraschiva, Comuna Tilișca, Județul
Detalii

Instalarea ca Șef de exploatație a solicitantului PF Hanea Anișoara Mihaela, Comuna Sadu, Județul Sibiu / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Descriere: Hanea Anişoara-Mihaela şi-a început activitatea agricolă cu mai mult de 12 luni înainte d
Detalii

Construire pensiune Agroturistică, Poiana Verde, Zona Luncă, Comuna Tilişca / MĂSURA 313 – Incurajarea activitatii turistice

  Prin realizarea acestei investiţii se doreşte înfiinţarea unei pensiuni agroturistice cu o ca
Detalii

Trasee turistice, Comuna Gura Râului, Judeţul Sibiu / MĂSURA 313 – Incurajarea activitatii turistice

  Obiectivul proiectului se realizează prin marcarea traseelor pe toată lungimea lor, pentru a
Detalii

Circuitul turistic: Pe urmele dacilor, pe drumul regelui, în Mărginimea Sibiului / MĂSURA 313 – Incurajarea activitatii turistice

  Traseul tematic își propune să prezinte şi să promoveze patrimoniul cultural şi natural din c
Detalii

Cristian Cetatea Berzelor / MĂSURA 313 – Incurajarea activitatii turistice

    Necesitatea şi oportunitatea acestui proiect rezidă din necesitatea de a proteja berze
Detalii

Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului / MĂSURA 313 – Incurajarea activitatii turistice

  Proiectul își  propune promovarea şi conservarea patrimoniului cultural material şi imaterial
Detalii

Pe urmele corifeilor ardeleni din Comuna Sadu / MĂSURA 313 – Incurajarea activitatii turistice

Obiectivul proiectului se realizează prin marcarea traseului tematic în comuna Sadu, precum şi prin
Detalii

Mărginimea Sibiului – destinaţie culturală deschisă tuturor / MĂSURA 313 – Incurajarea activitatii turistice

  Mărginimea Sibiului dispune de un potenţial turistic şi cultural ridicat. Proiectul propus ar
Detalii

Descoperiţi Rîu Sadului / MĂSURA 313 – Incurajarea activitatii turistice

  Proiectul a urmărit promovarea şi conservarea patrimoniului cultural material/imaterial şi a
Detalii

Instalarea ca șef de exploatație a solicitantului PF Cuceu Adrian, com. Sadu, Jud. Sibiu / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Solicitantul proiectului, Cuceu Adrian, a lucrat în exploataţia unchiului său din martie 2011. Încep
Detalii

Ferma de animale a D-lui Nistor Ilie, sat Rod, loc.Tilișca / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Solicitantul Nistor Ilie, a dobândit îndeletnicirea în domeniul creşterii animalelor, în special a b
Detalii

Ferma de semi-subzistență a PF Bolotă Maria, comuna Orlat, Jud. Sibiu / MĂSURA 141 –Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Activitatea fermei doamnei Bolotă Maria, din loc. Orlat, jud. Sibiu, datează dinaintea depunerii ace
Detalii

Ferma de semi-subzistență a PF Sterp Emilia, comuna Jina, Județul Sibiu” / MĂSURA 141 –Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Activitatea în cadrul fermei de semi-subzistență aparținând doamnei Sterp Emilia, se desfășoară în g
Detalii

Extindere stupina Vitoroi Veronica, Sat Galeș, loc. Săliște, Jud. Sibiu / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Solicitanta Vitoroi Veronica, a dobândit îndeletnicirea în domeniul apiculturii de la tatăl său Vito
Detalii

Instalarea ca șef de exploatație a PF Stoia Romica-Vasilica, Sat Mag, Oraș Săliște, Jud. Sibiu / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Doamna Stoia Romica Vasilica şi-a început activitatea cu mai mult de 12 luni înainte de a depune pro
Detalii

Patrimoniul şi civilizaţia apei în comuna Cristian / MĂSURA 313 – Incurajarea activitatii turistice

  Obiectivul proiectului se realizează prin marcarea traseului tematic în comuna Cristian, prec
Detalii