Proiecte finantate

Acțiuni comune pentru dezvoltarea zonelor cu tradiție din sudul Transilvaniei

În cadrul acestui proiect de cooperare au fost organizate trei evenimente de cooperare, au fost tipa
Detalii

Dotarea Căminul Cultural Şugag

Prin acest proiect se doreşte dotarea căminului cultural cu două staţii de sonorizare, 30 buc. instr
Detalii

Reţele hidroedilitare Strada Hoapei

În cadrul acestui proiect se va realiza extinderea reţelei de canalizare menajeră pe strada Hoapei d
Detalii

Amenajare spaţiu de joacă pentru copii, Comuna Poplaca, Judeţul Sibiu

Proiectul vizează  realizarea unui spaţiu de joacă. Lucrările propuse pentru spaţiului de joacă sunt
Detalii

Dotare Cămin Cultural Sadu

Proiectul propune dotarea căminului cultural Sadu în vederea creşterii capacităţii aşezământului cul
Detalii

Modernizare drum agricol DE 2573, DE 2574 şi DE 2575 – Sălişte

Modernizare drum agricol DE 2573, DE 2574 şi DE 2575 – Sălişte” Denumire beneficiar: Oraşul Sălişte
Detalii

Achiziţie utilaj multifuncţional pentru serviciul de gospodărire comunală, apă şi canal Orlat

  În cadrul acestui proiect se propune achiziţia unui utilaj multifuncţional care va dota servi
Detalii

Modernizare drum de exploatare Neague, Comuna Tilişca

Modernizare drum de exploatare Neague, Comuna Tilişca” Denumire beneficiar: Oraşul Tilişca Descriere
Detalii

Modernizare stradă în comuna Gura Râului, Judeţul Sibiu

În cadrul acestui proiect se va moderniza strada Calea Roşie din comuna Gura Rîului, Județul Sibiu,
Detalii

Amenajare piaţă centrală comuna Sadu

În cadrul proiectului urmează să se asigure  realizarea tuturor spaţiilor şi funcţiunilor necesare u
Detalii

Achiziţionare utilaj pentru comunitate

  În cadrul proiectului se urmăreşte îmbunătăţirea serviciilor oferite de Serviciul Voluntar pe
Detalii

Extindere reţea de canalizare menajeră comuna Orlat, Judeţul Sibiu

În cadrul acestui proiect se doreşte stabilirea condiţiilor tehnice şi economice pentru extinderea r
Detalii

Modernizare strada Unirii, comuna Poplaca, Judeţul Sibiu

În cadrul acestui proiect se   va moderniza Strada Unirii, din comuna Poplaca, Judeţul Sibiu, care a
Detalii

Danese Paraschiva – Tilișca

Instalarea ca ,,Șef de exploatație,, a solicitantului PF Danese Paraschiva, Comuna Tilișca, Județul
Detalii

Instalarea ca Șef de exploatație a solicitantului PF Hanea Anișoara Mihaela, Comuna Sadu, Județul Sibiu

Descriere: Hanea Anişoara-Mihaela şi-a început activitatea agricolă cu mai mult de 12 luni înainte d
Detalii

Construire pensiune Agroturistică, Poiana Verde, Zona Luncă, Comuna Tilişca

  Prin realizarea acestei investiţii se doreşte înfiinţarea unei pensiuni agroturistice cu o ca
Detalii

Modernizare drum agricol, comuna Gura Râului, Judeţul Sibiu

Modernizare drum agricol, comuna Gura Râului, Judeţul Sibiu Denumire beneficiar: Comuna Gura Râului
Detalii

Modernizare drum forestier, Comuna Poplaca

În cadrul proiectului se modernizează drumul forestier, care se află în extravilanul comunei Poplaca
Detalii

Modernizare drum agricol ” Calea Afundă ”, Comuna Poplaca, Judeţul Sibiu

În cadrul proiectului se modernizează drumul agricol “Calea Afundă”, pe care se desfăşoară o circula
Detalii

Modernizare drum agricol DE 3357, DE 3354 şi DE 3358

În cadrul acestui proiect se modernizeză sectoarele de drumuri agricole DE 3357, DE 3354 şi DE 3358
Detalii

Modernizare drum agricol ” Calea Ţarinii ” Comuna Sadu

  În cadrul acestui proiect se modernizează drumul agricol “ Calea Ţarinii”, pentru o mai bună
Detalii

Extindere retele de apă potabilă şi apă uzată în comuna Şugag

Solicitant Comuna Şugag, judeţul Alba – cheltuieli eligibile nerambursabile 52.999 euro – În cadrul
Detalii

Trasee turistice, Comuna Gura Râului, Judeţul Sibiu

  Obiectivul proiectului se realizează prin marcarea traseelor pe toată lungimea lor, pentru a
Detalii

Circuitul turistic: Pe urmele dacilor, pe drumul regelui, în Mărginimea Sibiului

  Traseul tematic își propune să prezinte şi să promoveze patrimoniul cultural şi natural din c
Detalii

Cristian Cetatea Berzelor

    Necesitatea şi oportunitatea acestui proiect rezidă din necesitatea de a proteja berze
Detalii

Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului

  Proiectul își  propune promovarea şi conservarea patrimoniului cultural material şi imaterial
Detalii

Pe urmele corifeilor ardeleni din Comuna Sadu

Obiectivul proiectului se realizează prin marcarea traseului tematic în comuna Sadu, precum şi prin
Detalii

Mărginimea Sibiului – destinaţie culturală deschisă tuturor

  Mărginimea Sibiului dispune de un potenţial turistic şi cultural ridicat. Proiectul propus ar
Detalii

Descoperiţi Rîu Sadului

  Proiectul a urmărit promovarea şi conservarea patrimoniului cultural material/imaterial şi a
Detalii

Instalarea ca șef de exploatație a solicitantului PF Cuceu Adrian, com. Sadu, Jud. Sibiu

Solicitantul proiectului, Cuceu Adrian, a lucrat în exploataţia unchiului său din martie 2011. Încep
Detalii

Instalarea ca Șef de exploatație a solicitantului PF Scheau Dumitru-Cosmin, Comuna Cristian, Județul Sibiu

Solicitantul Scheau Dumitru-Cosmin, a început activitatea, în cadrul exploatației mixte deţinute de
Detalii

Ferma de animale a D-lui Nistor Ilie, sat Rod, loc.Tilișca

Solicitantul Nistor Ilie, a dobândit îndeletnicirea în domeniul creşterii animalelor, în special a b
Detalii

Ferma de semi-subzistență a PF Iamandi Vicențiu Iulian, Comuna Poplaca, Județul Sibiu

Activitatea domnului Iamandi Vicențiu-Iulian este apicultura, acesta deținând un număr de 30 de fami
Detalii

Ferma de semi-subzistență a PF Gligorea Ioan-Gheorghe, Comuna Orlat, Județul Sibiu

Activitatea fermei domnului Gligorea Ioan-Gheorghe, din loc. Orlat, jud. Sibiu, datează dinaintea de
Detalii

Ferma de semi-subzistență a PF Bolotă Maria, comuna Orlat, Jud. Sibiu

Activitatea fermei doamnei Bolotă Maria, din loc. Orlat, jud. Sibiu, datează dinaintea depunerii ace
Detalii

Ferma de semi-subzistență a PF Sterp Emilia, comuna Jina, Județul Sibiu”

Activitatea în cadrul fermei de semi-subzistență aparținând doamnei Sterp Emilia, se desfășoară în g
Detalii

Extindere stupina Vitoroi Veronica, Sat Galeș, loc. Săliște, Jud. Sibiu

Solicitanta Vitoroi Veronica, a dobândit îndeletnicirea în domeniul apiculturii de la tatăl său Vito
Detalii

Instalarea ca șef de exploatație a PF Stoia Romica-Vasilica, Sat Mag, Oraș Săliște, Jud. Sibiu

Doamna Stoia Romica Vasilica şi-a început activitatea cu mai mult de 12 luni înainte de a depune pro
Detalii

Amenajare parc în zona centrală, comuna Răşinari

În cadrul proiectului se va reabilita parcul central din Răşinari şi amenajarea peisagistică a acest
Detalii

Patrimoniul şi civilizaţia apei în comuna Cristian

  Obiectivul proiectului se realizează prin marcarea traseului tematic în comuna Cristian, prec
Detalii

Construire teren de sport în incinta şcolii generale, com. Tilişca

  În cadrul acestui proiect se va construi un teren de sport. Terenul va avea dimensiunile  de
Detalii

Achiziţionarea şi dotarea de echipamente serviciul public pentru situaţii de urgenţă, Comuna Poiana Sibiului, Judeţul Sibiu

În cadrul proiectului s-a achiziţionat o autospecială de prima intervenţie şi comandă care este stri
Detalii

Achiziţionare de utilaj şi echipamente pentru serviciul public, comuna Rîu Sadului, Judeţul Sibiu

      În cadrul proiectului se va achiziţiona un buldoexcavator care va fi folosit su
Detalii

Achiziţionarea de utilaj şi echipamente pentru serviciul public, Comuna Gura Râului Judeţul Sibiu

  În cadrul proiectului s-a achiziţionat un buldoexcavator în scopul asigurării siguranţei şi p
Detalii

Reabilitare Strada III, Comuna Cristian, Judeţul Sibiu

  În cadrul proiectului  se propune utilizarea structurii rutiere existente prin îmbunătăţirea
Detalii

Modernizare străzi, Comuna Poplaca, Judeţul Sibiu

  În cadrul proiectului se v-a moderniza 372 de metri din  Străzile Libertăţii şi Bisericii în
Detalii

Extindere reţea canalizare Comuna Orlat, Judeţul Sibiu

  În cadrul acestui proiect s-a realizat un sistem de canalizare în sistem separativ, canalizar
Detalii

Achiziţionarea şi dotarea de echipamente, serviciul public pentru situaţii de urgenţă, Comuna Jina, Judeţul Sibiu

  Descriere : În cadrul acestui proiect se v-a achiziţiona o autospecială pentru prima interven
Detalii