Dl. Bogdan Bucur

Procentul de contractare a fondurilor este de 95,65% la nivelul Gal Marginimea Sibiului şi ne bucurăm că beneficiarii au înţeles importanţa depunerii de proiecte pentru atragerea fondurilor nerambursabile. Le mulţumesc reprezentanţilor aurorităţilor publice locale şi membrilor echipei GAL care s-au implicat în implementarea programului LEADER în  zona Mărginimii Sibiului , cât şi tuturtor celor ce lucrează la nivel judeţean, regional şi naţional in institutiile ce au ca responsabilitate absorbţia fondurilor europene . Acum aşteptăm cu încredere perioada 2014-2020 pentru a putea continua împreună cu toţi actorii locali dezvoltarea teritoriului Gal Mărginimea Sibiului pentru ca acesta să devină un teritoriu cu adevărat de nivel european.