Achiziţionarea şi dotarea de echipamente, serviciul public pentru situaţii de urgenţă, Comuna Jina, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  Descriere : În cadrul acestui proiect se v-a achiziţiona o autospecială pentru prima intervenţie în caz de incendiu. La o analiză la nivelul comunei şi a comunităţii a nevoilor şi a constrângerilor, specific serviciilor sociale , justifică necesitatea achiziţionării de echipame
Continue Reading →