Modernizare strada Unirii, comuna Poplaca, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul acestui proiect se   va moderniza Strada Unirii, din comuna Poplaca, Judeţul Sibiu, care are o lungime de 481 m. Investiţia este necesară pentru a facilita accesul la proprietăţile din zonă şi spre străzile adiacente.   Loc de implementare a proiectului : comuna Poplaca
Continue Reading →

Extindere retele de apă potabilă şi apă uzată în comuna Şugag / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

Solicitant Comuna Şugag, judeţul Alba – cheltuieli eligibile nerambursabile 52.999 euro – În cadrul acestui proiect  se va realiza extinderea reţelelor de apă – canal, pe străzile pe care nu există. Obiectivul principal este asigurarea apei potabile şi a evacuării şi epurării apei uza
Continue Reading →

Amenajare parc în zona centrală, comuna Răşinari / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul proiectului se va reabilita parcul central din Răşinari şi amenajarea peisagistică a acestuia. Obiectivul investiţiei are o formă planimetrică
Continue Reading →

Construire teren de sport în incinta şcolii generale, com. Tilişca / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul acestui proiect se va construi un teren de sport. Terenul va avea dimensiunile  de 32,85 m X 15,00 m şi va fi amplasat la 14,00 m de şcoală. Pe terenul aflat în partea de est a şcolii generale, care este liber , se va amenaja un teren de sport, ce urmează a fi folosit
Continue Reading →

Achiziţionarea şi dotarea de echipamente serviciul public pentru situaţii de urgenţă, Comuna Poiana Sibiului, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul proiectului s-a achiziţionat o autospecială de prima intervenţie şi comandă care este strict necesară întregii comunităţi din Poiana Sibiului. Beneficiarul de pe urma proiectului este Serviciul de Intervenţii în Situaţii de Urgenţă al comunei Poiana Sibiului în subordinea că
Continue Reading →

Achiziţionare de utilaj şi echipamente pentru serviciul public, comuna Rîu Sadului, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

      În cadrul proiectului se va achiziţiona un buldoexcavator care va fi folosit sub atenta îndrumare a primăriei comunei Râu Sadului, în scopul asigurării siguranţei şi protecţiei cetăţenilor şi a bunurilor materiale, individuale şi colective ale acestora împotriva e
Continue Reading →

Achiziţionarea de utilaj şi echipamente pentru serviciul public, Comuna Gura Râului Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul proiectului s-a achiziţionat un buldoexcavator în scopul asigurării siguranţei şi protecţiei cetăţenilor şi a bunurilor materiale, individuale şi colective ale acestora împotriva efectelor dezastrelor naturale şi  tehnologice din zonă: refacerea obiectivelor afectate,
Continue Reading →

Reabilitare Strada III, Comuna Cristian, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul proiectului  se propune utilizarea structurii rutiere existente prin îmbunătăţirea acesteia astfel: 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 20 cm împietruire existente, stabilizată cu ciment şi liant cu proprietatea de a reduce golurile şi de a mări capacitatea
Continue Reading →

Modernizare străzi, Comuna Poplaca, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul proiectului se v-a moderniza 372 de metri din  Străzile Libertăţii şi Bisericii în scopul fluidizării circulaţiei. Străzile sunt principalele căi de acces din drumul judeţean spre zona din centrul comunei Poplaca, fiind calea de acces atât pentru riverani cât şi pentr
Continue Reading →

Extindere reţea canalizare Comuna Orlat, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul acestui proiect s-a realizat un sistem de canalizare în sistem separativ, canalizarea apelor uzate menajere fiind evacuate printr-o reţea de canalizare menajeră proiectată în cadrul acestui proiect. Reţelele de canalizare menajeră   s-au  realizat pe străzile existent
Continue Reading →