Beneficiar:Comuna Orlat
Date:27 mai 2013

Extindere reţea canalizare Comuna Orlat, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

 

În cadrul acestui proiect s-a realizat un sistem de canalizare în sistem separativ, canalizarea apelor uzate menajere fiind evacuate printr-o reţea de canalizare menajeră proiectată în cadrul acestui proiect. Reţelele de canalizare menajeră   s-au  realizat pe străzile existente şi s-au racordat la reţeaua existentă prin două cămine de racord de asemenea existente. Executarea lucrării a fost prevăzută cu săpătură manuală şi mecanică, pozată la adâncimea medie de 1,83 m, în umplutura de protecţie din nisip în jurul tuburilor PVC.

Loc de implementare a proiectului : comuna Orlat

 

Buget : valoare totală 94.943 euro, din care 53.000 finanțare nerambursabilă

 

Durata proiectului:  24 luni

 

Data semnării contractului de finanțare: 27.05.2013

Stadiu: finalizat