Dotarea Căminul Cultural Şugag / MĂSURA 322-Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Prin acest proiect se doreşte dotarea căminului cultural cu două staţii de sonorizare, 30 buc. instrumente de suflat traditionale (fluiere) şi 132 buc. panouri fotografice. Dotarea Căminului Cultural este o operaţiune relevantă faţă de obiectivul specific al programului de finanţare d
Continue Reading →

Reţele hidroedilitare Strada Hoapei / MĂSURA 322-Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

În cadrul acestui proiect se va realiza extinderea reţelei de canalizare menajeră pe strada Hoapei din comuna Gura Rîului. Extinderea reţelei de canalizare menajeră va genera o creştere a gradului de confort şi de securitate sanitară pentru populaţie ceea ce reprezintă o premisă pentr
Continue Reading →

Amenajare spaţiu de joacă pentru copii, Comuna Poplaca, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

Proiectul vizează  realizarea unui spaţiu de joacă. Lucrările propuse pentru spaţiului de joacă sunt următoarele: lucrări de terasamente, împrejmuire, alei pietonale, mobilarea spaţiului de joacă cu echipamente de joacă şi evacuarea apelor de suprafaţă şi a infiltraţiilor. Prin implem
Continue Reading →

Dotarea Căminului Cultural Rășinari și Achiziţionarea şi dotarea de echipamente pentru serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Răşinari, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul acestui proiect se doreşte achiziţionarea unui utilaj şi a echipamentelor necesare pentru acesta în folosul serviciului public al comunei Răşinari pentru stingerea incendiilor. Obiectivul general al investiţiei îl reprezintă îmbunătăţirea accesului la servicile publice de ba
Continue Reading →

Dotare Cămin Cultural Sadu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

Proiectul propune dotarea căminului cultural Sadu în vederea creşterii capacităţii aşezământului cultural de a promova şi susţine păstrarea moştenirii culturale şi folclorice a comunei. Obiectivul general al investiţiei este creşterea accesului populaţiei din comună la servicii cultur
Continue Reading →

Achiziţie utilaj multifuncţional pentru serviciul de gospodărire comunală, apă şi canal Orlat / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul acestui proiect se propune achiziţia unui utilaj multifuncţional care va dota serviciul de gospodărire comunală al comunei Orlat. Se doreşte crearea unui serviciu de gospodărire comunală care va activa în sectorul întreţinerii şi îmbunătăţirii infrastructurii fizice d
Continue Reading →

Modernizare stradă în comuna Gura Râului, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul acestui proiect se va moderniza strada Calea Roşie din comuna Gura Rîului, Județul Sibiu, care are o lungime de 305 m. Investiţia este necesară pentru a facilita accesul riveranilor la proprietăţile din zonă cât şi a proprietarilor spre străzile adiacente.   Loc de impl
Continue Reading →

Amenajare piaţă centrală comuna Sadu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul proiectului urmează să se asigure  realizarea tuturor spaţiilor şi funcţiunilor necesare unei zone reprezentative a localităţii, într-un spaţiu închegat cu condiţii civilizate şi atractive de desfăşurare a vieţii satului, cu activităţi tradiţionale locuitorilor: nunta, hora,
Continue Reading →

Achiziţionare utilaj pentru comunitate / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul proiectului se urmăreşte îmbunătăţirea serviciilor oferite de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Cristian, şi asigurarea  dotărilor necesare acestuia. Se doreşte dotarea cu un buldoexcavator, cu care se va putea intervenii în situaţii deosebite î
Continue Reading →

Extindere reţea de canalizare menajeră comuna Orlat, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul acestui proiect se doreşte stabilirea condiţiilor tehnice şi economice pentru extinderea reţelei de canalizare menajeră în comuna Orlat. Componenta principală a investiţiei este reprezentată de realizarea unei reţele de canalizare menajeră pe strada Săliştei. Prin implementa
Continue Reading →