Beneficiar: Comuna Tilișca
Date:21 martie 2018

Renovare și dotare sediu primărie comuna Tilișca

Prin proiect s-a renovat și dotat sediul primăriei. Primăria deservește locuitorii comunei Tilișca, de aceea renovarea și dotarea acesteia este foarte importantă având un impact semnificativ asupra întregii populații a comunei. Renovarea s-a realizat prin: schimbarea ţiglei, extinderea instalației termice, recompartimentarea spațiilor, dotarea oficiului și a unor birouri și schimbarea ușilor din interior.

 

Loc de implementare a proiectului: Comuna  Tilișca, Judetul Sibiu 

Buget: Valoare totală 106.195,00 euro , din care 82.281,00 euro valoare nerambursabilă, contribuţia buget local 23.914,00 euro

Durata proiectului: 36 luni

Data semnării contractului de finanţare: 21.03.2018 

            Stadiu: Finalizat