Renovare și dotare sediu primărie comuna Tilișca

Prin proiect s-a renovat și dotat sediul primăriei. Primăria deservește locuitorii comunei Tilișca, de aceea renovarea și dotarea acesteia este foarte importantă având un impact semnificativ asupra întregii populații a comunei. Renovarea s-a realizat prin: schimbarea ţiglei, extindere
Continue Reading →

Amenajare teren multifuncțional de sport și amenajarea tramei pietonale pe stradă Săliştei, în comuna Orlat, județul Sibiu

Pin proiect s-a realizat amenajarea unui teren multifuncțional de sport în comuna Orlat și amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei. Lucrarea a cuprins amenajarea unui teren multifuncțional de sport echipat cu echipamente sportive, împrejmuire, sistem de iluminat, amenajarea une
Continue Reading →

Reabilitare sală de sport comuna Şugag

Prin proiect, comuna Şugag a reabilitat, extins și modernizat un corp de clădire aflat în incinta școlii, având funcția de sală de sport pentru crearea și dezvoltarea infrastructurii necesare serviciilor publice de bază oferite cetățenilor comunei astfel încât calitatea vieții locuito
Continue Reading →

Achiziționare buldoexcavator, serviciul voluntar pentru situații de urgență, comuna Jina, judeţul Sibiu

Prin proiect, comuna Jina și-a propus să doteze Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență cu un  utilaj pentru crearea și dezvoltarea infrastructurii necesare serviciilor publice de bază oferite cetățenilor comunei astfel încât calitatea vieții locuitorilor să fie îmbunătățită pri
Continue Reading →

Sistem de iluminat public inteligent, comuna Sadu, judetul Sibiu

Prin proiect s-a realizat montarea unui sitem de iluminat public intelligent. Investiția vizează pe de o parte îmbunătățirea calității sistemului de iluminat stradal pentru a corespunde normativelor în vigoare atât prin completarea acestuia, pe de altă parte scăderea consumului și a c
Continue Reading →

Modernizare stradă Mircea

Prin proiect s-a realizat  modernizarea străzii Mircea pe o lungime de 347m, ocupând o suprafață de teren de cca 3000 mp, situată în intravilanul localității Poplaca. Loc de implementare a proiectului: Comuna Poplaca, Judeţul Sibiu  Buget: Valoare totală 226.596,00 euro, din care 82.2
Continue Reading →

Amenajare parc în centrul civic localitatea Poiana Sibiului, jud. Sibiu

Prin proiect s-a realizat amenajarea parcului din centrul civic al comunei Poiana Sibiului prin realizarea de spaţii pietonale, spaţii verzi, ziduri de sprijin noi, iluminat ambiental.  Loc de implementare a proiectului: COMUNA POIANA SIBIULUI, JUDETUL SIBIU  Buget: Valoare totală 103
Continue Reading →

Achiziționarea și dotarea de echipamente pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență, comuna Rîu Sadului, judeţul Sibiu

   Prin proiect, comuna Rîu Sadului și-a propus să doteze Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență cu un  utilaj pentru crearea și dezvoltarea infrastructurii necesare serviciilor publice de bază oferite cetățenilor comunei astfel încât calitatea vieții locuitorilor să fie îmbună
Continue Reading →

Achiziţie utilaj multifunctional

 Prin proiect, comuna Rășinari și-a propus să doteze Serviciul de Gospodărire Comunală Locală Răşinari cu un utilaj pentru crearea și dezvoltarea infrastructurii necesare serviciilor publice de bază oferite cetățenilor comunei astfel încât calitatea vieții locuitorilor să fie îmbunătă
Continue Reading →

Achiziționarea și dotarea de echipamente pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență, din comuna Gura Râului, judetul Sibiu

Prin proiect, comuna Gura Râului și-a propus să doteze Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență cu un  utilaj pentru crearea și dezvoltarea infrastructurii necesare serviciilor publice de bază oferite cetățenilor comunei astfel încât calitatea vieții locuitorilor să fie îmbunătăț
Continue Reading →