Beneficiar:Vitoroi Veronica, Persoană fizică autorizată
Date:24 iulie 2013

Extindere stupina Vitoroi Veronica, Sat Galeș, loc. Săliște, Jud. Sibiu / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Solicitanta Vitoroi Veronica, a dobândit îndeletnicirea în domeniul apiculturii de la tatăl său Vitoroi Alexandru, în Rep. Moldova, acesta deţinând în anul 2005, 60 familii albine. Doamna Vitoroi, a arendat în Anul 2012 0,0507 ha teren, pe care a amplasat vatra stupinei proprii, în satul Galeş, jud. Sibiu.

Pentru următorii trei ani, solicitanta îşi propune o creştere de la 6,08 UDE la 10,108 UDE. Astfel va creşte cantitatera de miere de la 800 kg, la 1995 kg, fapt care se datorează extinderii stupinei cu încă 53 familii albine.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: achiziţionarea echipamentelor tehnologice moderne pentru extracţia mierii; adoptarea tehnologiei de lucru, de mare productivitate,cu stupi datânt; creşterea numărului familiilor de albine; îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale solicitantei prin Măsura 111; creşterea volumului producţiei destinate comercializării.

Solicitanta va mai investi în minim 0,03 ha teren, luat în arendă, pentru a fi suficient pentru cele 133 familii de albine.

Loc de implementare a proiectului: sat Galeș, oraș Săliște, jud. Sibiu

Buget: valoare totală 12.000 euro

Durata proiectului: 36 luni

Data semnării contractului de finanțare: 24.07.2013

Stadiul: în implementare