Beneficiar:Stoia Romica-Vasilica, persoană fizică autorizată
Date:03 iulie 2013

Instalarea ca șef de exploatație a PF Stoia Romica-Vasilica, Sat Mag, Oraș Săliște, Jud. Sibiu / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Doamna Stoia Romica Vasilica şi-a început activitatea cu mai mult de 12 luni înainte de a depune proiectul, împreună cu părinţii şi apoi cu soţul, provenind dintr-o familie cu tradiţie în creşterea animalelor.

Solicitanta a preluat integrial exploataţia agricolă de la mama sa, respectiv un număr de 101 ovine şi 5 bovine, prin transfer, reprezentând mai mult de 50% din totalul UDE-lor. Cele 2,31 ha teren agricol pentru producerea bazei furajere necesare creşterii animalelor, este luată în arendă de la Moldovan Viorel, începând cu data de 11.06.2012.

Exploataţia agricolă se află pe raza localitaţii Mag, oraş Sălişte, jud. Sibiu, şi desfăşoară o activitate bazată pe creşterea animalelor, cultura vegetală fiind reprezentată doar prin fâneţe folosite exclusiv pentru hrana animalelor. Animalele sunt comercializate la viu în pieţe şi târguri sau abatoare specializate, iar producţia de lapte este folosită la producerea de telemea şi caş.

Prinicpalul obiectiv al solicitantei este creşterea exploataţiei cu minim 4 UDE. În anul 0 solicitanta deţine 4 vaci de lapte, o junincă, 80 de ovine pentru reproducţie şi 21 de miele, urmând ca în anul 3 să deţină 5 vaci de lapte, 151 ovine pentru reproducţie, 20 miei şi 20 tineret femele. De asemenea, în cadrul exploataţiei, solicitanta va achiziţiona panouri fotovoltanice, aparat de muls şi tanc de răcire lapte.

Loc de implementare a proiectului: sat Mag, oraș Săliște, jud. Sibiu

Buget: valoare totală 16.000 euro

Durata proiectului: 36 luni

Data semnării contractului de finanțare: 03.07.2013

Stadiu: în implementare