Patrimoniul şi civilizaţia apei în comuna Cristian / MĂSURA 313 – Incurajarea activitatii turistice

  Obiectivul proiectului se realizează prin marcarea traseului tematic în comuna Cristian, precum şi prin promovarea traseului în materialele  elaborate şi editate în cadrul proiectului. Iniţierea, marcarea şi promovarea traseului tematic, prin implicarea comunităţii de afaceri ş
Continue Reading →

Construire teren de sport în incinta şcolii generale, com. Tilişca / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul acestui proiect se va construi un teren de sport. Terenul va avea dimensiunile  de 32,85 m X 15,00 m şi va fi amplasat la 14,00 m de şcoală. Pe terenul aflat în partea de est a şcolii generale, care este liber , se va amenaja un teren de sport, ce urmează a fi folosit
Continue Reading →

Achiziţionarea şi dotarea de echipamente serviciul public pentru situaţii de urgenţă, Comuna Poiana Sibiului, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul proiectului s-a achiziţionat o autospecială de prima intervenţie şi comandă care este strict necesară întregii comunităţi din Poiana Sibiului. Beneficiarul de pe urma proiectului este Serviciul de Intervenţii în Situaţii de Urgenţă al comunei Poiana Sibiului în subordinea că
Continue Reading →

Achiziţionare de utilaj şi echipamente pentru serviciul public, comuna Rîu Sadului, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

      În cadrul proiectului se va achiziţiona un buldoexcavator care va fi folosit sub atenta îndrumare a primăriei comunei Râu Sadului, în scopul asigurării siguranţei şi protecţiei cetăţenilor şi a bunurilor materiale, individuale şi colective ale acestora împotriva e
Continue Reading →

Achiziţionarea de utilaj şi echipamente pentru serviciul public, Comuna Gura Râului Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul proiectului s-a achiziţionat un buldoexcavator în scopul asigurării siguranţei şi protecţiei cetăţenilor şi a bunurilor materiale, individuale şi colective ale acestora împotriva efectelor dezastrelor naturale şi  tehnologice din zonă: refacerea obiectivelor afectate,
Continue Reading →

Reabilitare Strada III, Comuna Cristian, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul proiectului  se propune utilizarea structurii rutiere existente prin îmbunătăţirea acesteia astfel: 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16; 20 cm împietruire existente, stabilizată cu ciment şi liant cu proprietatea de a reduce golurile şi de a mări capacitatea
Continue Reading →

Modernizare străzi, Comuna Poplaca, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul proiectului se v-a moderniza 372 de metri din  Străzile Libertăţii şi Bisericii în scopul fluidizării circulaţiei. Străzile sunt principalele căi de acces din drumul judeţean spre zona din centrul comunei Poplaca, fiind calea de acces atât pentru riverani cât şi pentr
Continue Reading →

Extindere reţea canalizare Comuna Orlat, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  În cadrul acestui proiect s-a realizat un sistem de canalizare în sistem separativ, canalizarea apelor uzate menajere fiind evacuate printr-o reţea de canalizare menajeră proiectată în cadrul acestui proiect. Reţelele de canalizare menajeră   s-au  realizat pe străzile existent
Continue Reading →

Achiziţionarea şi dotarea de echipamente, serviciul public pentru situaţii de urgenţă, Comuna Jina, Judeţul Sibiu / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

  Descriere : În cadrul acestui proiect se v-a achiziţiona o autospecială pentru prima intervenţie în caz de incendiu. La o analiză la nivelul comunei şi a comunităţii a nevoilor şi a constrângerilor, specific serviciilor sociale , justifică necesitatea achiziţionării de echipame
Continue Reading →