Instalarea ca șef de exploatație a solicitantului PF Cuceu Adrian, com. Sadu, Jud. Sibiu / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Solicitantul proiectului, Cuceu Adrian, a lucrat în exploataţia unchiului său din martie 2011. Începând cu data de 10.03.2013, prin contract de donaţie, primeşte 180 de familii de albine, de asemenea, dobândind în proprietate, un teren de 4798 mp situat în comuna Sadu, jud. Sibiu, loc
Continue Reading →

Instalarea ca Șef de exploatație a solicitantului PF Scheau Dumitru-Cosmin, Comuna Cristian, Județul Sibiu / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Solicitantul Scheau Dumitru-Cosmin, a început activitatea, în cadrul exploatației mixte deţinute de tatăl său, Scheau Dumitru, din anul 2006, înregistrând-o la APIA în anul 2008. Din calculul UDE, în anul 2008 avea 3,492 UDE, în anul 2009, 3,46 UDE, în 2010, 3,445 UDE, 2011 – 3,614 UD
Continue Reading →

Ferma de animale a D-lui Nistor Ilie, sat Rod, loc.Tilișca / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Solicitantul Nistor Ilie, a dobândit îndeletnicirea în domeniul creşterii animalelor, în special a bovinelor, în cadrul fermei de animale a părinţilor săi, din loc. Rod, comuna Tilişca, jud. Sibiu.
Continue Reading →

Ferma de semi-subzistență a PF Iamandi Vicențiu Iulian, Comuna Poplaca, Județul Sibiu / MĂSURA 141 –Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Activitatea domnului Iamandi Vicențiu-Iulian este apicultura, acesta deținând un număr de 30 de familii de albine exploatate în sistem convențional, staționar, având vatra stupinei în loc. Poplaca, jud. Sibiu, pe o suprafață de 1200 mp. Obiectivul general al investiției îl constituie
Continue Reading →

Ferma de semi-subzistență a PF Gligorea Ioan-Gheorghe, Comuna Orlat, Județul Sibiu / MĂSURA 141 –Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Activitatea fermei domnului Gligorea Ioan-Gheorghe, din loc. Orlat, jud. Sibiu, datează dinaintea depunerii proiectului. Sediul exploatației agricole se află în loc. Orlat, are o suprafață de 1,42 ha, teren luat în arendă pe o perioadă de 6 ani (fânețe naturale și adăposturi pentru an
Continue Reading →

Ferma de semi-subzistență a PF Bolotă Maria, comuna Orlat, Jud. Sibiu / MĂSURA 141 –Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Activitatea fermei doamnei Bolotă Maria, din loc. Orlat, jud. Sibiu, datează dinaintea depunerii acestui proiect, proprietatea sa fiind de 1071 mp pe care se află cladiri, anexe gospodărești și o gradină familială. La data depunerii proiectului, există 1 vacă de lapte, 1 bovină femelă
Continue Reading →

Ferma de semi-subzistență a PF Sterp Emilia, comuna Jina, Județul Sibiu” / MĂSURA 141 –Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Activitatea în cadrul fermei de semi-subzistență aparținând doamnei Sterp Emilia, se desfășoară în gospodăria proprie, din loc. Jina, nr. 1200, jud. Sibiu. Solicitanta deține 0,07 ha fânețe naturale, iar în sectorul zootehnic, 12 capete suine din care 2 scroafe pentru reproducție și 1
Continue Reading →

Extindere stupina Vitoroi Veronica, Sat Galeș, loc. Săliște, Jud. Sibiu / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Solicitanta Vitoroi Veronica, a dobândit îndeletnicirea în domeniul apiculturii de la tatăl său Vitoroi Alexandru, în Rep. Moldova, acesta deţinând în anul 2005, 60 familii albine. Doamna Vitoroi, a arendat în Anul 2012 0,0507 ha teren, pe care a amplasat vatra stupinei proprii, în sa
Continue Reading →

Instalarea ca șef de exploatație a PF Stoia Romica-Vasilica, Sat Mag, Oraș Săliște, Jud. Sibiu / MĂSURA 112 –Instalare tineri fermieri

Doamna Stoia Romica Vasilica şi-a început activitatea cu mai mult de 12 luni înainte de a depune proiectul, împreună cu părinţii şi apoi cu soţul, provenind dintr-o familie cu tradiţie în creşterea animalelor. Solicitanta a preluat integrial exploataţia agricolă de la mama sa, respect
Continue Reading →

Amenajare parc în zona centrală, comuna Răşinari / MĂSURA 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

În cadrul proiectului se va reabilita parcul central din Răşinari şi amenajarea peisagistică a acestuia. Obiectivul investiţiei are o formă planimetrică
Continue Reading →